Projekta ID:

AD-2012_1A30643

Projektu īstenojošā institūcija:

Rīgas 14. vakara (maiņu)vidusskola

Projekta mērķis:

Abās projekta skolās Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola un Norra Vastmanlands Utibildningsforbund (NVU) mācās dažādu minoritāšu, vecuma un sociālo grupu skolēni.

Projekts veidos gan skolēnos, gan skolotājos pilnvērtīgāku izpratni par e-vides apmācību priekšrocībām un tās nodrošināšanas trūkumiem vidusskolas klasēs.

Projekta realizācijas laikā iepazīsimies ar Zviedrijas pieaugušo izglītības sistēmu un dalīsimies pieredzē darbā ar tālmācības vietņu MOODLE un FRONTER izmantošanu pieaugušo skolēnu apmācībā.

Paredzamie rezultāti:

Izstrādāta aptaujas anketa, tālmācības sistēmas novērtēšanai projekta partnervalstu skolās.

Izvērtēti iegūtie aptaujas rezultāti.

Pilnveidota tālmācības elementu izmantošana un to nodrošināšana darbā ar pieaugušajiem skolēniem neklātienes klasēs abās partnerskolās.

Projekta īstenošanas laiks:

01.09.2012-31.07.2013

Projekta darba grupa:

Elga Krone-Kalniņa, Imants Breidaks, Aigars Āboliņš, Laura Pakse, Jurijs Gladčenko, Beate Laķe, Laima Ozoliņa, Ints Eidiņš, Maija Briška, Oksana Jefimova-Gabiene un Vivita Vaivara