ST. LAIKS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
0 14:50 - 15:30     KULTUROLOĢIJA
26. kab. / I. Medne
   
1 15:40 - 16:20     KULTUROLOĢIJA
28. kab. / I. Medne
ĢEOGRĀFIJA
3. kab. / A. Palma
 
2 16:25 - 17:05     BIOLOĢIJA
19. kab. / L. Ozoliņa
FIZIKA
8. kab. / M. Meņšikovs
 
3 17:10 - 17:50     LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE
3. kab. / R. Ķipurs
LITERATŪRA
6. kab. / A. Urža
 
4 17:55 - 18:35     MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Žuravikina
ĶĪMIJA
22. kab. / V.Griņova
 
5 18:40 - 19:20     LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A. Urža
FIZIKA
8. kab. / M. Meņšikovs
 
6 19:25 - 20:05     MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Žuravikina
EKONOMIKA
7. kab. / L. Druva
 
7 20:10 - 20:50     INFORMĀTIKA
7. kab. / A.Āboliņš
ANGĻU VALODA
11. kab. / O. Jefimova-Gabiene