ST. LAIKS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1 08:15 - 08:55 LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE
3. kab. / A. Tālbergs
       
2 09:00 - 09:40 LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE
3. kab. / A. Tālbergs
    FIZIKA
8. kab. / M. Meņšikovs
 
3 09:45 - 10:25 ĶĪMIJA
22. kab. / I. Koļesņikova
ĢEOGRĀFIJA
3. kab. / A. Palma
PSIHOLOĢIJA
28. kab. / I. Medne
INFORMĀTIKA
7. kab. / D. Dekšeniece
 
4 10:30 - 11:10 KLASES STUNDA
28. kab. / J. Emsiņa
VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / E. Krone-Kalniņa
PSIHOLOĢIJA
28. kab. / I. Medne
INFORMĀTIKA
7. kab. / D. Dekšeniece
 
5 11:50 - 12:30 LITERATŪRA
6. kab. / A. Urža
VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / E. Krone-Kalniņa
MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Hakels
KRIEVU VALODA
11. kab. / J. Kubecka
 
6 12:35 - 13:15 LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A. Urža
ĢEOGRĀFIJA
3. kab. / A. Palma
BIOLOĢIJA
19. kab. / L. Ozoliņa
KRIEVU VALODA
11. kab. / J. Kubecka
 
7 13:20 - 14:00 FIZIKA
8. kab. / M. Meņšikovs
ANGĻU VALODA
11. kab. / O. Jefimova-Gabiene
MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Hakels
MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Hakels
 
8 14:05 - 14:45 FIZIKA
8. kab. / M. Meņšikovs
ANGĻU VALODA
11. kab. / O. Jefimova-Gabiene
LITERATŪRA
6. kab. / A. Urža
MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Hakels
 
9 14:50 - 15:30   MATEMĀTIKA
18. kab. / E. Hakels
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A. Urža