JANVĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

14.01.- 18.01.2019.

Bioloģija

L.D. Rožu dzimtas augu pielāgotība aizsardzībai

21.01.- 25.01.2019.

Latviešu valoda

Leksikoloģija

28.01.- 01.02.2019.

Latvijas un pasaules vēsture

Sengrieķu civilizācijas nozīme. Senā Roma

28.01.- 01.02.2019.

Krievu valoda

Mājas pasaule

28.01.- 01.02.2019.

Ģeogrāfija

Augsnes, hidrosfēra un atmosfēra

FEBRUĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.02.- 08.02.2019.

Literatūra

Senā Romas literatūra, dažādu motīvu atspoguļojums latviešu literatūrā. Pazudušā dēla motīvs latviešu literatūrā

04.02.- 08.02.2019.

Fizika

L.D. Elastības spēks

04.02.- 08.02.2019.

Angļu valoda

Zinātne un izgudrojumi

11.02.- 15.02.2019.

Matemātika

Trigonometriskas, logaritmiskas un eksponentfunkcijas

18.02.- 22.02.2019.

Ķīmija

Ķīmisko elementu periodiskā tabula

18.02.- 22.02.2019.

Bioloģija

Organisms, evolūcija un vide

25.02.- 01.03.2019.

Informātika

Matemātiskie aprēķini Ms Excel un datu bāzes veidošana

25.02.- 01.03.2019.

Fizika

Mijiedarbība, spēks un gravitācija

MARTS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.03.- 08.03.2019.

Psiholoģija

Saskarsme un konflikts

04.03.- 08.03.2019.

Matemātika

Virknes

18.03.- 22.03.2019.

 Vizuālā māksla  Cilvēks un laiks

18.03.- 22.03.2019.

Ķīmija

L.D. Jonu apmaiņas reakcijas

25.03.- 29.03.2019.

Latviešu valoda

Valoda – saziņas galvenais līdzeklis

25.03.- 29.03.2019.

Krievu valoda

Atpūta, intereses un izklaide

APRĪLIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

08.04.-12.04.2019.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa agrajos viduslaikos. Kristīgā pasaule

08.04.-12.04.2019.

Ģeogrāfija

Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos

08.04.-12.04.2019.

Angļu valoda

Veselība un sports

15.04.-18.04.2019.

Literatūra

Viduslaiku un renesanses literatūra

15.04.-18.04.2019.

Matemātika

Algebriskās izteiksmes un vienādojumi

Lieldienas 19.04.-22.04.

   

23.04.-26.04.2019.

Psiholoģija

Grupa un grupu veidi, procesi grupā, kolektīvs, vadības stili

23.04.-26.04.2019.

Informātika

Prezentācijas Ms Power Point veidošana

29.04.-30.04.2019.

Ķīmija

Elektrolītiskā disociācija

29.04.-30.04.2019.

Bioloģija

Cilvēka un vides mijiedarbība

MAIJS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.05.- 03.05.2019.

Matemātika

Riņķi un daudzstūri

02.05.- 03.05.2019.

Fizika

Enerģija un impulss. Mehāniskās svārstības un viļņi