JANVĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

14.01.- 18.01.2019.

Bioloģija

L.D.Rožu dzimtas augu pielāgotība aizsardzībai

21.01.- 25.01.2019.

Latviešu valoda

Leksikoloģija.

28.01.- 01.02.2019.

Latvijas un pasaules vēsture

Sengrieķu civilizācijas nozīme. Senā Roma.

FEBRUĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.02.- 08.02.2019.

Fizika

L.D. Elastības spēks

04.02.- 08.02.2019.

Literatūra

Senā Romas literatūra, dažādu motīvu atspoguļojums latviešu literatūrā. Pazudušā dēla motīvs latviešu literatūrā.

04.02.- 08.02.2019.

Angļu valoda

Zinātne un izgudrojumi

11.02.- 15.02.2019.

Ģeogrāfija

Hidrosfēra un augsnes

18.02.- 22.02.2019.

Matemātika

Trigonometriskas, logaritmiskas un eksponentfunkcijas.

18.02.- 22.02.2019.

Ķīmija

Ķīmisko elementu periodiskā tabula.

25.02.- 01.03.2019.

Informātika

Matemātiskie aprēķini Ms Exel un datu bāzes veidošana

25.02.- 01.03.2019.

Bioloģija

Organisms, evolūcija un vide.

MARTS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.03.- 08.03.2019.

Psiholoģija

Saskarsme un konflikts

04.03.- 08.03.2019.

Fizika

Mijiedarbība, spēks un gravitācija

18.03.- 22.03.2019.

Vizuālā māksa  Cilvēks un laiks

18.03.- 22.03.2019.

Ķīmija

L.D. Jonu apmaiņas reakcijas

25.03.- 29.03.2019.

Latviešu valoda

Valoda – saziņas galvenais līdzeklis.

APRĪLIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

08.04.-12.04.2019.

Ģeogrāfija

Atmosfēra

08.04.-12.04.2019.

Angļu valoda

Veselība un sports

08.04.-12.04.2019.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa agrajos viduslaikos. Kristīgā pasaule

15.04.-18.04.2019.

Literatūra

Viduslaiku un renesanses literatūra.

LIELDIENAS 19.04.-22.04.

   

23.04.-26.04.2019.

Psiholoģija

Grupa un grupu veidi, procesi grupā, kolektīvs, vadības stili

23.04.-26.04.2019.

Matemātika

Algebriskas izteiksmes un vienādojumi.

29.04.-30.04.2019.

Ķīmija

Elektrolītiskā disociācija

29.04.-30.04.2019.

Informātika

Prezentācijas MS Power Point veidošana

29.04.-30.04.2019.

Bioloģija

Cilvēka un vides mijiedarbība

MAIJS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.05.- 03.05.2019.

Fizika

Enerģija un impulss. Mehāniskās svārstības un viļņi

02.05.- 03.05.2019.

Matemātika

Riņķi un daudzstūri