JANVĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

14.01.- 18.01.2019.

Latviešu valoda

Fonētika

21.01.- 25.01.2019.

Matemātika

Kvadrātfunkcija

28.01.- 01.02.2019.

Fizika

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

FEBRUĀRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.02.- 08.02.2019.

Pasaules vēsture

Otrais pasaules karš, holokausts

04.02.- 08.02.2019.

Krievu valoda

Latviešu un krievu tautas tradīcijas

11.02.- 15.02.2019.

Latvijas vēsture

Otrais pasaules karš. Nacistiskais okupācijas režīms

11.02.- 15.02.2019.

Literatūra

Īsā proza

18.02.- 22.02.2019.

Matemātika

Leņķi un nogriežņi riņķī

18.02.- 22.02.2019.

Ķīmija

Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana

25.02.- 01.03.2019.

Latviešu valoda

Saziņa un tekstveide

25.02.- 01.03.2019.

Angļu valoda

Es, citi, tehnoloģijas un informatīvā sabiedrība

MARTS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.03.- 08.03.2019.

Ģeogrāfija

Latvijas iedzīvotāji un apdzīvojums

04.03.- 08.03.2019.

Matemātika

Riņķa līnija un daudzstūri

Brīvlaiks 11.03.-15.03.

   

18.03.- 22.03.2019.

Sociālās zinības

Vide

 

18.03.- 22.03.2019.

Vizuālā māksla

Kustības attēlojums. Laika dimensija mākslā

25.03.- 29.03.2019.

Literatūra

Romāns

25.03.- 29.03.2019.

Fizika

Fizika un tehnika

APRĪLIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.04.-05.04.2019.

Latviešu valoda

Morfoloģija

01.04.-05.04.2019.

Ķīmija

Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

01.04.-05.04.2019.

Mūzika

Mūzika un reliģija. Garīgā mūzika

08.04.-12.04.2019.

Ģeogrāfija

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Zivsaimniecība

08.04.-12.04.2019.

Pasaules vēsture

Sabiedrība un divas politiskās sistēmas pēc Otrā pasaules kara

15.04.-18.04.2019.

Krievu valoda

Ceļojumi, atpūta un intereses

15.04.-18.04.2019.

Latvijas vēsture

Otrā padomju okupācija. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana

15.04.-18.04.2019.

Matemātika

Vienādojumu un nevienādību sistēmas

LIELDIENAS 19.04.-22.04.

   

23.04.-26.04.2019.

Sociālās zinības

Patērētāju tiesības

 

23.04.-26.04.2019.

Bioloģija

Cilvēka organisma darbība

23.04.-26.04.2019.

Krievu valoda

Parādi valodas zināšanas

29.04.-30.04.2019.

Angļu valoda

Es, citi, daba un sociālā vide

29.04.-30.04.2019.

Fizika

Novērojamais Visums

 

29.04.-30.04.2019.

Matemātika

Pārskats par ģeometriskām figūrām un to elementiem