SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

24.- 28.09.2018.

Latviešu valoda

1.

Valoda saziņā.

24.- 28.09.2018..

Literatūra

 

Modernisms-I.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

01.-05.10.2018.

Matemātika

1.

Eksponentvienādojumi un nevienādības.

01.-05.10.2018.

Ķīmija

L.D.

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.

08.-12.10.2018.

Bioloģija

1.

Organismu vairošanās.

08.-12.10.2018.

Kulturoloģija

1.

Indivīds un vara, varas realizācija.

08.-12.10.2018.

Ģeogrāfija

1.

Pasaules saimniecības struktūra un dabas resursu iedalījums.

15.-19.10.2018.

Fizika

1.

Elektromagnētiskie viļņi.

15.-19.10.2018

Angļu valoda

1.

Kultūra un attiecības.

15.-19.10.2018.

Ķīmija

1.

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi

15.-19.10.2018.

Ekonomika

1.

Komercdarbība un ražošana

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 2.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.

05.-09.11.2018.

Matemātika

2.

Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.

05.-09.11.2018.

Literatūra

2.

Modernisms-II.

12.11.-16.11.2018.

Fizika

L.D.

Lēcu fokusa attāluma noteikšana.

12.11.-16.11.2018.

Bioloģija

L.D.

Ābolu šķirņu salīdzināšana.

12.11.-16.11.2018.

Angļu valoda

2.

Valsts un sabiedrība.

19.11.-23.11.2018.

Latviešu valoda

2.

Vienkārša teikuma sintakse.

19.11.-23.11.2018.

Bioloģija

2

Biotehnoloģijas.

26.11.-30.11.2018.

Kulturoloģija

2.

Personība un masu kultūra, elitārā popkultūra, subkultūra etniskā un nacionālā kultūra.

26.11.-30.11.2018.

Ģeogrāfija

2.

Energoresursi.

26.11.-30.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Eiropa un pasaule starpkaru posmā.

26.11.-30.11.2018.

Ķīmija

2.

Karbonskābes un to atvasinājumi.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

03.-07.12.2018.

Fizika

2.

Apgaismojums un gaismas īpašības.

03.-07.12.2018

Ekonomika

2.

Darbs, darba tirgus un naudas funkcijas, vērtība

03.-07.12.2018

Matemātika

3.

Piramīdas.