SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

24.-28.09.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Viduslaiku Livonija un Lietuva.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

01.-05.10.2018.

Fizika

L.D.

Gāzu likumi dažādās temperatūrās

01.-05.10.2018.

Ķīmija

1.

Metālu vispārīgs raksturojums un to iegūšana.

01.-05.10.2018.

Matemātika

1.

Algebriskās nevienādības.

08.-12.10.2018.

Latviešu valoda

1.

Morfoloģija: nomeni, pronomeni.

08.-12.10.2018.

Informātika

1.

Digitālo attēlu apstrādes pamatjēdzieni.

08.-12.10.2018.

Fizika

1.

Gāzu likumi 

08.-12.10.2018.

Kulturoloģija

1.

Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne, kultūra un civilizācija.

15.-19.10.2018.

Bioloģija

1.

Šūnas uzbūve un funkcijas.

15.-19.10.2018.

Angļu valoda

1.

Darbs un sabiedrība.

15.-19.10.2018.

Ģeogrāfija

1.

Ekosistēmas jēdziens.

15.-19.10.2018.

Ekonomika

1.

Ekonomikas būtība.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 2.11.2018.

Informātika

1.

Datorgrafika.

29.10- 2.11.2018.

Literatūra

1.

Literatūras teorijas jautājumi, literatūras virzieni: klasicisms, sentimentālisms, apgaismes reālisms.

29.10.- 2.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Eiropa vēlajos vidusslaikos.

05.-09.11.2018.

Matemātika

2.

Statistikas elementi.

05.-09.11.2018.

Bioloģija

L.D.

Plazmolīze un deplazmolīze auga šūnās.

12.11.-16.11.2018.

Ķīmija

L.D.

Dzelzs jonu pierādīšana māla sastāvā.

12.11.-16.11.2018.

Bioloģija

2.

Audu uzbūve, daudzveidība un funkcijas.

12.11.-16.11.2018.

Angļu valoda

2.

Kritika.

19.11.-23.11.2018.

Latviešu valoda

2.

Morfoloģija: verbi, adverbi, palīgvārdi.

26.11.-30.11.2018.

Fizika

2.

Siltums, darbs, vielu īpašības.

26.11.-30.11.2018.

Kulturoloģija

2.

Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kultūras vērtību mainība laikmetu griežos.

26.11.-30.11.2018.

Matemātika

3.

Kombinatorikas elementi un varbūtības teorija.

26.11.-30.11.2018.

Ģeogrāfija

2.

Ainavu izmaiņas cilvēku darbības ietekmē.

26.11.-30.11.2018.

Informātika

2.

Digitālo attēlu apstrādes pamatjēdzieni.

26.11.-30.11.2018.

Ekonomika

2.

Ekonomiskās sistēmas, tirgus aprites modeļi un konkurence

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

03.-07.12.2018.

Ķīmija

2.

Metālu un to savienojumu īpašības.

03.-07.12.2018.

Literatūra

2.

Literatūra 18.-19.gs. Latviešu nacionālās literatūras sākotne. Jaunlatvieši. Tautiskais romantisms.