SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

24.-28.09.2018.

Matemātika

1.

Vektori.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

01.- 05.10.2018.

Fizika

1.

Pētnieciskais darbs.

01.- 05.10.2018.

Ķīmija

1.

Pētnieciskā darbība ķīmijā.

01.- 05.10.2018.

Bioloģija

L.D.

Mikroskopisko ūdens organismu dzīvības pamatpazīmju izpēte.

08.-12.10.2018.

Vizuālā māksla

1.

Mākslas darba analīze. Māksla kā informācija.

08.-12.10.2018.

Informātika

1.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatjēdzieni, informācijas kodēšana un datoru tipi, to iedalījums. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.

15.-19.10.2018.

Angļu valoda

1.

Valoda un kultūra.

15.-19.10.2019.

Literatūra

1.

Estētiskās kategorijas literatūrā.

15.-19.10.2018.

Bioloģija

1.

Organismu daudzveidība.

15.-19.10.2018.

Latviešu valoda

1.

Ortogrāfija, interpunkcija.

29.10.-03.11.2018

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Vēstures process. Aizvēsture.

29.10.-03.11.2018

Ģeogrāfija

1.

Pasaules telpiskās struktūras un valstu klasifikācija.

29.10.-03.11.2018

Psiholoģija

1.

Sajūtas, uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana, intelekts.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

05.-09.11.2018.

Matemātika

2.

Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas.

05.-09.11.2018.

Ķīmija

L.D.

Šķīdumu ar noteiktu molāro koncentrāciju atšķaidīšana.

05.-09.11.2018.

Vizuālā māksla

2.

Māksla kā informācija.

12.-16.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Pirmās civilizācijas. Seno civilizāciju mīklas.

12.-16.11.2018.

Angļu valoda

2.

Valoda un literatūra.

12.-16.11.2018.

Fizika

L.D.

Paātrinājuma noteikšana.

19.-23.11.2018.

Latviešu valoda

2.

Fonētika.

19.-23.11.2018.

Bioloģija

2.

Organismu sistemātika.

26.-30.11.2018.

Fizika

2.

Ķermeņu kustība.

26.-30.11.2018.

Ķīmija

2.

Dispersās sistēmas.

26.-30.11.2018.

Informātika

2.

Teksta apstrāde.

26.-30.11.2018.

Psiholoģija

2.

Cilvēks, indivīds, personība. Emocijas, jūtas, stress, vajadzības.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

03.-07.12.2018.

Matemātika

3.

Leņķa jēdziens, trijstūri.

03.-07.12.2018.

Ģeogrāfija

2.

Procesi litosfērā.

03..-07.12.2018.

Literatūra

2.

Mīts, eposs. Antīkā literatūra. Sengrieķu literatūra, atbalsis latviešu literatūrā.