SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

24.09.- 28.09.2018.

Latviešu valoda

Valoda saziņā.

24.09.- 28.09.2018.

Literatūra

Modernisms- I.

24.09.- 28.09.2018.

Matemātika

Eksponentvienādojumi un nevienādības.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.10.- 05.10.2018.

Ķīmija

L.D. Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.

08.10.- 12.10.2018.

Kulturoloģija

Indivīds un vara, varas realizācija.

08.10.- 12.10.2018.

Bioloģija

Organismu vairošanās.

08.10.- 12.10.2018.

Angļu valoda

Kultūra un attiecības.

15.10.- 19.10.2018.

Krievu valoda

Ceļojumu pasaule.

15.10.- 19.10.2018.

Ekonomika

Komercdarbība un ražošana.

15.10.- 19.10.2018..

Fizika

Elektromagnētiskie viļņi.

15.10.- 19.10.2018.

Ķīmija

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.

29.10.- 02.11.2018.

Matemātika

Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.

29.10.- 02.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

05.11.- 09.11.2018.

Politika un tiesības

Pilsoniskā sabiedrība, politiskā līdzdalība,

politiskie režīmi.

05.11.- 09.11.2018.

Literatūra

Modernisms-II.

12.11.- 16.11.2018.

Fizika

L.D. Lēcas fokusa attāluma noteikšana

12.11.-16.11.2018.

Matemātika

Piramīda.

12.11.- 16.11.2018.

Angļu valoda

Valsts un sabiedrība.

12.11.-16.11.2018.

Bioloģija

L.D. Ābolu šķirņu salīdzināšana.

19.11.- 23.11.2018.

Ekonomika

Nauda un finanšu iestādes.

19.11.- 23.11.2018.

Latviešu valoda

Vienkārša teikuma sintakse.

19.11.- 23.11.2018.

Bioloģija

Biotehnoloģijas.

26.11.- 30.11.2018.

Ķīmija

Karbonskābes un to atvasinājumi.

26.11.- 30.11.2018.

Kulturoloģija

Personība un masu kultūra, elitārā popkultūra, subkultūra etniskā un nacionālā kultūra.

26.11.- 30.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa un pasaule starpkaru posmā.

26.11.- 30.11.2018.

Krievu valoda

Dabas pasaule mums visapkārt.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

03.12.- 07.12.2018.

Ekonomika

Darbs, darba tirgus un naudas funkcijas, vērtība

03.12.- 07.12.2018.

Matemātika

Funkcijas.

03.12.- 07.12.2018.

Fizika

 

Apgaismojums un gaismas īpašības.