SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

24.09.- 28.09.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Viduslaiku Livonija un Lietuva.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.10.- 05.10.2018.

Matemātika

Algebriskās nevienādības.

01.10.- 05.10.2018.

Fizika

L.D. Gāzu likumi dažādās temperatūrās

01.10.- 05.10.2018.

Ķīmija

Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana.

08.10.- 13.10.2018.

Veselības mācība

Veselība. Veselību ietekmējošie faktori.

08.10.- 13.10.2018.

Latviešu valoda

Morfoloģija: nomeni, pronomeni.

08.10.- 13.10.2018.

Fizika

Gāzu likumi.

08.10.-13.10. 2018

Kulturoloģija

Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne. Kultūra un civilizācija.

08.10.-13.10. 2018

Informātika

Digitālo attēlu apstrādes pamatjēdzieni.

15.10.- 19.10.2018.

Ekonomika

Ekonomikas būtība.

15.10.- 19.10.2018.

Angļu valoda

Daba un sabiedrība.

15.10.- 19.10.2018.

Krievu valoda

Mūsu ikdienas dzīve.

15.10.- 19.10.2018.

Ģeogrāfija

Demogrāfiskie procesi , iedzīvotāju demogrāfiskā un sociālā struktūra.

15.10.- 19.10.2018.

Bioloģija

Šūnas uzbūve un funkcijas.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 02.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa vēlajos viduslaikos.

29.10.- 02.11.2018.

Literatūra

Literatūras teorijas jautājumi, literatūras virzieni: klasicisms, sentimentālisms, apgaismes reālisms.

05.11.- 09.11.2018.

Matemātika

Statistika.

05.11.- 09.11.2018.

Bioloģija

L.D. Plazmolīze un deplazmolīze auga šūnās.

12.11.- 16.11.2018.

Ķīmija

L.D. Dzelzs jonu pierādīšana māla sastāvā.

12.11.- 16.11.2018.

Angļu valoda

Kritika.

19.11.- 23.11.2018.

Bioloģia

Audu uzbūve, daudzveidība, funkcijas.

19.11.- 23.11.2018.

Latviešu valoda

Morfoloģija: verbi, adverbi, palīgvārdi.

19.11.- 23.11.2018.

Matemātika

Kombinatorika.

26.11.- 30.11.2018.

Ekonomika

Ekonomiskās sistēmas, tirgus aprites modeļi un konkurence

26.11.- 30.11.2018.

Fizika

Siltums, darbs, vielu īpašības.

26.11.- 30.11.2018.

Krievu valoda

Atpūta un izklaide.

26.11.- 30.11.2018.

Kulturoloģija

Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kultūras vērtību mainība laikmetu griežos.

26.11.- 30.11.2018.

Ģeogrāfija

Pasaules apdzīvotība un apdzīvojuma daudzveidība.

26.11.- 30.11.2018.

Informātika

Digitālo attēlu apstrādes pamatjēdzieni.

26.11.- 30.11.2018.

Veselības mācība

Sociālā vide un spriedze.

 

 

 

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

03.12.- 07.12.2018.

Matemātika

Ģeometriskie pārveidojumi.

03.12.- 07.12.2018.

Ķīmija

Metālu un to savienojumu īpašības.

03.12.- 07.12.2018.

Literatūra

Literatūra 18.-19.gs. Latviešu nacionālās literatūras sākotne. Jaunlatvieši. Tautiskais romantisms.