SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

24.09.- 28.09.2018.

Matemātika

Vektori.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.10.- 05.10.2018.

Bioloģija

L.D. Mikroskopisko ūdens organismu dzīvības pamatpazīmju izpēte.

01.10.- 05.10.2018.

Fizika

Pētnieciskā darbība.

01.10.- 05.10.2018.

Psiholoģija

Sajūtas, uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana, intelekts.

08.10.- 12.10.2018.

Informātika

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatjēdzieni, informācijas kodēšana un datoru tipi, to iedalījums. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.

08.10.- 12.10.2018.

Ķīmija

Pētnieciskā darbība ķīmijā.

08.10.- 12.10.2018.

Ģeogrāfija

Pasaules telpiskās struktūras un valstu klasifikācija.

08.10.- 12.10.2018.

Krievu valoda

Ģimenes pasaule.

15.10.- 19.10.2018.

Angļu valoda

Valoda un kultūra.

15.10.- 19.10.2018.

Literatūra

Estētiskās kategorijas literatūrā.

15.10.- 19.10.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Vēstures process. Aizvēsture.

15.10.- 19.10.2018.

Bioloģija

Organismu daudzveidība.

15.10.- 19.10.2018.

Latviešu valoda

Ortogrāfija, interpunkcija.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 02.11.2018.

Matemātika

Funkcijas.

29.10.- 02.11.2018.

Vizuālā māksla

Mākslas darba analīze.

05.11.- 08.11.2018.

Ķīmija

L.D. Šķīdumu ar noteiktu molāro koncentrāciju atšķaidīšana.

05.11.- 08.11.2018.

Vizuālā māksla

Māksla kā informācija.

12.11.- 16.11.2018.

Matemātika

Kopu teorija, izteikumi.

12.11.- 16.11.2018.

Latvijas un pasaules vēsture

Pirmās civilizācijas.Seno civilizāciju mīklas.

12.11.- 16.11.2018.

Fizika

L.D. Paātrinājuma noteikšana.

12.11.- 16.11.2018.

Angļu valoda

Valoda un literatūra.

19.11.- 23.11.2018.

Ģeogrāfija

Procesi litosfērā.

19.11.- 23.11.2018.

Latviešu valoda

Fonētika.

19.11.- 23.11.2018.

Informātika

Matemātiskie aprēķini elektroniskajās tabulās.

26.11.- 30.11.2018.

Psiholoģija

Cilvēks, indivīds, personība, emocijas, jūtas, stress, vajadzības.

26.11.- 30.11.2018.

Fizika

Ķermeņu kustība.

26.11.- 30.11.2018.

Informātika

Teksta apstrāde.

26.11.- 30.11.2018.

Krievu valoda

Valodu un kultūru daudzveidība.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

03.12.- 07.12.2018.

Matemātika

Trijstūri.

03.12.- 07.12.2018.

Bioloģija

Organismu sistemātika.

03.12.- 07.12.2018.

Ķīmija

Dispersās sistēmas.

03.12.- 07.12.2018.

Literatūra

Mīts, eposs. Antīkā literatūra. Sengrieķu literatūra, atbalsis latviešu literatūrā.