SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

24.09.- 28.09.2018.

Ģeogrāfija

Latvijas teritorijas un valsts veidošanās.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.10.- 05.10.2018.

Latviešu valoda

Fonētika.

01.10.- 05.10.2018.

Literatūra

Dzeja.

08.10.- 12.10.2018.

Krievu valoda

Es gribu pastāstīt.

08.10.- 12.10.2018.

Pasaules vēsture

Starpkaru periods-pamattendences politikā, kultūrā un ekonomikā.

08.10.- 12.10.2018.

Vizuālā māksla

Fragments un veselums. Spēles ar fragmentiem.

15.10.- 19.10.2018.

Latvijas vēsture

Latvijas Republikas demokrātiskais posms.

15.10.- 19.10.2018.

Angļu valoda

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

15.10.- 19.10.2018.

Matemātika

Daļveida izteiksmes.

15.10.- 19.10.2018.

Fizika

Elektriskās ķēdes.

29.10.-02.11.2018.

Ķīmija

Vielu un to pārvērtību daudzveidība.

29.10.-02.11.2018.

Literatūra

Folklora un mitoloģija.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 02.11.2018.

Ģeogrāfija

Latvijas teritorijas ģeoloģiskā attīstība, uzbūve, reljefs un zemes dzīļu resursi.

29.10.- 02.11.2018.

Informātika

Teksta apstrādes lietotnes iespēju izmantošana teksta noformēšanā.

29.10.- 02.11.2018.

Sociālās zinības

Mana šodiena nākotnei.

05.11.- 09.11.2018.

Matemātika

Līdzīgi trijstūri.

05.11.- 09.11.2018.

Mūzika

Senās mūzikas kultūra Latvijā un kora mūzikas pirmsākumi

12.11.- 16.11.2018.

Latviešu valoda

Morfoloģija.

19.11.- 23.11.2018.

Fizika

Elektromagnētiskie viļņi

19.11.- 23.11.2018.

Bioloģija

Cilvēka uzbūves pamatprincipi. Vairošanās un asinsrites sistēmas

19.11.- 23.11.2018.

Sociālās zinības

Sabiedriskā kārtība.

26.11.- 30.11.2018.

Matemātika

Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

26.11.- 30.11.2018.

Latvijas vēsture

Latvija autoritārā režīma posmā.

26.11.- 30.11.2018.

Krievu valoda

Mana zeme Latvija

03.12.- 07.12.2018.

Pasaules vēsture

Ideoloģiskie virzieni: nacisms un komunisms.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

03.12.- 07.12.2018.

Matemātika

Kvadrātvienādojumi.

03.12.- 07.12.2018.

Ķīmija

No izejvielas līdz produktam.

03.12.- 07.12.2018.

Angļu valoda

Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.