SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

24.09.- 28.09.2018.

Literatūra

Dzeja.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

01.10.- 05.10.2018.

Matemātika

Polinomu sadalīšana reizinātājos.

01.10.- 05.10.2018.

Ķīmija

Ko mācās ķīmijā?

01.10.- 05.10.2018.

Latviešu valoda

Teksts. Tekstveide.

08.10.- 12.10.2018.

Ģeogrāfija

Eirāzijas kontinents un Pasaules okeāns.

08.10.- 12.10.2018.

Latvijas vēsture

Latvija Krievijas impērijā( līdz 1861. gadam).

08.10.-12.10.2018.

Sociālās zinības

Es vēlos būt vesels.

15.10.- 19.10.2018.

Pasaules vēsture

Absolūtisma laikmets.

15.10.- 19.10.2018.

Angļu valoda

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

15.10.- 19.10.2018.

Krievu valoda

Skola.

15.10.- 19.10.2018.

Vizuālā māksla

Skaņa, vārds un attēls.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

29.10.- 02.11.2018.

Matemātika

Ievads statistikā.

29.10.- 02.11.2018.

Fizika

Skaņa ikdienā.

29.10.- 02.11.2018.

Informātika

Teksta apstrāde un tabulas. Teorija.

29.10.- 02.11.2018.

Literatūra

Epifānijas.

05.11.- 09.11.2018.

Mūzika

Romantisms mūzikā, mākslā. māksla mūzikā.

12.11.- 16.11.2018.

Ģeogrāfija

Āzijas dabas ģeogrāfija.

12.11.- 16.11.2018.

Latviešu valoda

Sintakse. Palīglocekļi.

12.11.- 16.11.2018.

Bioloģija

Dzīvnieku uzbūves pamat-principi un klasifikācija.

12.11-16.11.2018.

Sociālās zinības

Mana nākotne sabiedrībā.

19.11.- 23.11.2018.

Krievu valoda

Es un pilsēta.

19.11.- 23.11.2018.

Ķīmija

Ieskats vielu mikropasaulē.

26.11.- 30.11.2018.

Latvijas vēsture

Latviešu tautas atmoda.

26.11.- 30.12.2018.

Pasaules vēsture

Revolūciju un Napoleona laikmets (1776-1815).

26.11.- 30.12.2018.

matemātika

Reālo skaitļu kopa.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

03.12.- 07.12.2018.

Angļu valoda

Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.

03.12.- 07.12.2018.

Fizika

Gaisma un krāsas.