JANVĀRIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
15.01.- 19.01.2018. Bioloģija L.D.Rožu dzimtas augu pielāgotība aizsardzībai.
22.01.- 26.01.2018. Latviešu valoda Leksikoloģija
29.01.- 02.02.2018. matemātika Trigonometriskas,logaritmiskas un eksponentfunkcijas.
29.01.- 02.02.2018. Latvijas un pasaules vēsture Sengrieķu civilizācijas nozīme. Senā Roma.

FEBRUĀRIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
05.02.- 09.02.2018. Ķīmija Ķīmisko elementu periodiskā tabula
12.02.- 16.02.2018. Literatūra  Antīkā literatūra,  dažādu motīvu atspoguļojums latviešuliteratūrā.
12.02.- 16.02.2018. Angļu valoda Zinātne un izgudrojumi
12.02.- 16.02.2018. Informātika Elektroniskās tabulas, aprēķini
19.02.-23.02.2018. Ģeogrāfija Procesi un parādības hidrosfērā. Augsnes
19.02.-23.02.2018. Bioloģija Organisms, evolūcija un vide.
26.02.-02.03.2018. Vācu valoda Mediji
26.02.-02.03.2018. Fizika Mijiedarbība un spēks; Gravitācija un kustība gravitācijas laukā

  MARTS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
05.03.- 09.03.2018. Psiholoģija Saskarsme un konflikts
19.03.-23.03.2018. Matemātika Algebriskasizteiksmes un vienādojumi.
19.03.-23.03.2018. Vizuālā māksla Cilvēks un laiks
26.03.- 29.03.2018. Latviešu valoda Valoda - saziņas galvenais līdzeklis
26.03.- 29.03.2018. Ķīmija L.D.Jonu apmaiņas reakcijas
26.03.- 29.03.2018. Angļu valoda Veselība un sports

APRĪLIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
03.04.-06.04.2018. Ģeogrāfija “Procesi un parādībasatmosfērā”
03.04.-06.04.2018. Informātika Datu bāzes
09.04.-12.04.2018. Fizika L.D.Atsperes stinguma koeficienta noteikšana
09.04.-12.04.2018. Latvijas un pasaules vēsture Eiropa agrajos viduslaikos.Kristīgā pasaule
16.04.-20.04.2018. Matemātika Riņķi un daudzstūri.
16.04.-20.04.2018. Vizuālā māksla Harmonijasmeklējumi mākslā
16.04.-20.04.2018. Psiholoģija Grupa un grupu veidi, procesi grupā, kolektīvs, vadībasstili
23.04.-27.04.2018. Bioloģija Cilvēka un vides mijiedarbība
23.04.-27.04.2018. Ķīmija Elektrolītiskā disociācija
23.04.-27.04.2018. Literatūra Viduslaiku unrenesanses literatūra.

MAIJS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
02.05.- 03.05.2018. Fizika Enerģija un impulss