JANVĀRIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma

15.01.- 19.01.2018.

Krievu valoda

Latviešu un krievu tautas tradīcijas.

22.01.- 26.01.2018.

Angļu valoda

Es, citi, skola un savstarpējās attiecības.

22.01.- 26.01.2018.

Matemātika

Četrstūri.

29.01.- 02.02.2018.

Fizika

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

FEBRUĀRIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma

05.02.- 09.02.2018.

Latvijas vēsture

Otrais pasaules karš. Nacistiskais okupācijas režīms.

05.02.- 09.02.2018.

Pasaules vēsture

Otrais pasaules karš, holokausts.

05.02.- 09.02.2018.

Matemātika

Pitagora teorēma.

12.02.- 16.02.2018.

Literatūra

Īsā proza. Stāsts.

19.02.-23.02.2018.

Informātika

Prezentācijas lietotne, prezentācijas veidošana.

19.02.-23.02.2018.

Ķīmija

Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana.

19.02.-23.02.2018.

Vācu valoda

Skola.

26.02.-02.03.2018.

Ģeogrāfija

Latvijas iedzīvotāji un apdzīvojums.

26.02.-02.03.2018.

Angļu valoda

Es, citi, tehnoloģijas un informatīvā sabiedrība.

26.02.-02.03.2018.

Vizuālā māksla

Stilizācija, ornaments, tekstils.

26.02.-02.03.2018.

Latviešu valoda

Leksikoloģija.

26.02.-02.03.2018.

Matemātika

Līdzīgi trijstūri.

MARTS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma

05.03.- 09.03.2018.

Fizika

Fizika un tehnika.

19.03.-23.03.2018.

Mūzika

Baroka laikmeta mūzika.

19.03.-23.03.2018.

Sociālās zinības

Vide.

26.03.- 29.03.2018.

Ķīmija

Organisko un neorganisko vielu pārvērtības

26.03.- 29.03.2018.

Literatūra

Romāns.

APRĪLIS

Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma

03.04.-06.04.2018.

Ģeogrāfija

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Zivsaimniecība.

03.04.-06.04.2018.

Matemātika

Riņķa līnija, leņķi riņķī.

09.04.-12.04.2018.

Pasaules vēsture

Sabiedrība un divas politiskās sistēmas pēc Otrā pasaules kara.

09.04.-12.04.2018.

Krievu valoda

Ceļojumi, atpūta un intereses.

09.04.-12.04.2018.

Vācu valoda

Apģērbs.

16.04.-20.04.2018.

Latvijas vēsture

Otrā padomju okupācija .  Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.

16.04.-20.04.2018..

fizika

Novērojamais. Visums.

16.04.-20.04.2018.

Bioloģija

Cilvēka organisma darbība.

23.04.-27.04.2018.

Sociālās zinības

Patērētāju tiesības.

23.04.-27.04.2018.

Angļu valoda

Es, citi, daba un sociālā vide.

23.04.-27.04.2018.

Latviešu valoda

Noslēguma kontroldarbs par pamatskolas kursu.