SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

25.-29.09.2017.

Latviešu valoda

1.

Valoda saziņā.

25.-29.09.2017.

Literatūra

 

Modernisms-I.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

02.-06.10.2017.

Matemātika

1.

Eksponentvienādojumi un nevienādības.

02.-06.10.2017.

Ķīmija

L.D.

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.

02.-06.10.2017.

Angļu valoda

1.

Kultūra un attiecības.

09.-13.10.2017.

Bioloģija

1.

Organismu vairošanās.

09.-13.10.2017.

Kulturoloģija

1.

Indivīds un vara, varas realizācija.

9.-13.10.2017.

Ģeogrāfija

1.

Pasaules saimniecības struktūra un dabas resursu iedalījums.

16.-20.10.2017.

Fizika

1.

Elektromagnētiskie viļņi.

16.-20.10.2017.

Ķīmija

1.

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi

16.-20.10.2017.

Ekonomika

1.

Uzņēmums un komercdarbība, darbs un atalgojums.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

30.10.-03.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.

06.-10.11.2017.

Matemātika

2.

Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.

06.-10.11.2017.

Literatūra

2.

Modernisms-II.

06.-10.11.2017.

Fizika

L.D.

Apgaismojuma likuma pētīšana.

13.- 16.11.2017.

Latviešu valoda

2.

Vienkārša teikuma sintakse.

13.- 16.11.2017..

Bioloģija

L.D.

Ābolu šķirņu salīdzināšana.

20.-24.11.2017.

Angļu valoda

2.

Politika. Konflikti.

20.-24.11.2017.

Ekonomika

2.

Nauda un finanšu iestādes.

20.-24.11.2017.

Bioloģija

2

Biotehnoloģijas.

27.11.-01.12.2017.

Kulturoloģija

2.

Personība un masu kultūra, elitārā popkultūra, subkultūra etniskā un nacionālā kultūra.

27.11.-01.12.2017.

Ģeogrāfija

2.

Energoresursi.

27.11.-01.12.2017.

Matemātika

3.

Piramīdas.

27.11.-01.12.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Eiropa un pasaule starpkaru posmā.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

04.-08.12.2017.

Fizika

2.

Apgaismojums un gaismas īpašības.

04.-08.12.2017.

Ķīmija

2.

Karbonskābes un to atvasinājumi.