SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

25.09.- 29.09.2017.

Latviešu valoda

Valoda saziņā.

25.09.- 29.09.2017.

Literatūra

Modernisms- I.

25.09.- 29.09.2017.

Matemātika

Eksponentvienādojumi un nevienādības.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.10.- 06.10.2017.

Ķīmija

L.D. Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.

09.10.- 13.10.2017.

Kulturoloģija

Indivīds un vara, varas realizācija.

09.10.- 13.10.2017.

Bioloģija

Organismu vairošanās.

09.10.- 13.10.2017.

Angļu valoda

Kultūra un attiecības.

16.10.- 20.10.2017.

Krievu valoda

Ceļojumu pasaule.

16.10.- 20.10.2017.

Ekonomika

Uzņēmums un komercdarbība, darbs un atalgojums.

16.10.- 20.10.2017.

Fizika

Elektromagnētiskie viļņi.

16.10.- 20.10.2017.

Ķīmija

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.

30.10.- 03.11.2017.

Matemātika

Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.

30.10.- 03.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma.

06.11.- 10.11.2017.

Politika un tiesības

Pilsoniskā sabiedrība, politiskā līdzdalība, politiskie režīmi.

06.11.- 10.11.2017.

Literatūra

Modernisms-II.

06.11.- 10.11.2017.

Fizika

L.D. Apgaismojuma likuma pētīšana.

21.11.- 24.11.2017.

Matemātika

Piramīda.

21.11.- 24.11.2017.

Ekonomika

Nauda un finanšu iestādes.

21.11.- 24.11.2017.

Latviešu valoda

Vienkārša teikuma sintakse.

21.11.- 24.11.2017.

Angļu valoda

Politika. Konflikti.

21.11.- 24.11.2017.

Bioloģija

L.D. Ābolu šķirņu salīdzināšana.

27.11.- 01.12.2017.

Bioloģija

Biotehnoloģijas

27.11.- 01.12.2017.

Kulturoloģija

Personība un masu kultūra, elitārā popkultūra, subkultūra etniskā un nacionālā kultūra.

27.11.- 01.12.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa un pasaule starpkaru posmā.

27.11.- 01.12.2017.

Krievu valoda

Dabas pasaule mums visapkārt.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma.

04.12.- 08.12.2017.

Ķīmija

Karbonskābes un to atvasinājumi.

04.12.- 08.12.2017.

Matemātika

Funkcijas.

04.12.- 08.12.2017.

Fizika

 

 

Apgaismojums un gaismas īpašības.