SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

25.-29.09.2017.

Literatūra

1.

Literatūras teorijas jautājumi un literatūras virzieni.

25.-29.09.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Viduslaiku Livonija un Lietuva.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

02.-06.10.2017.

Fizika

1.

Gāzu likumi.

02.-06.10.2017.

Matemātika

1.

Algebriskās nevienādības.

02.-06.10.2017.

Kulturoloģija

1.

Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne, kultūra un civilizācija.

02.-06.10.2017.

Ķīmija

1.

Metālu vispārīgs raksturojums un to iegūšana.

09.-13.10.2017.

Latviešu valoda

1.

Morfoloģija: nomeni, pronomeni.

09.-13.10.2017.

Angļu valoda

1.

Darbs un apkārtējā vide.

09.-13.10.2017.

Fizika

L.D.

Gāzu likumi dažādās temperatūrās.

16.-20.10.2017.

Bioloģija

1.

Šūnas uzbūve un funkcijas.

16.-20.10.2017.

Ģeogrāfija

1.

Ekosistēmas jēdziens.

16.-20.10.2017.

Ekonomika

1.

Ekonomikas priekšmets.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

30.10.- 3.11.2017.

Informātika

1.

Datorgrafika.

30.10.- 3.11.2017.

Literatūra

 

2.

Cilvēka personības izpratne klasicisma un apgaismes laikā.

30.10.- 3.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Eiropa vēlajos vidusslaikos.

06.-10.11.2017.

Matemātika

2.

Statistikas elementi.

06.-10.11.2017.

Bioloģija

L.D.

Plazmolīze un deplazmolīze auga šūnās.

13.11.-17.11.2017.

Ķīmija

L.D.

Dzelzs jonu pierādīšana māla sastāvā.

13.11.-17.11.2017.

Bioloģija

2.

Audu uzbūve, daudzveidība un funkcijas.

13.11.-17.11.2017.

Angļu valoda

2.

Darbs.

20.11.-24.11.2017.

Ekonomika

2.

Ražošanas resursi, faktori un iespēju robeža.

20.11.-24.11.2017.

Latviešu valoda

2.

Morfoloģija: verbi, adverbi, palīgvārdi.

20.11.-24.11.2017.

Fizika

2.

Siltums, darbs, vielu īpašības.

27.11.-01.12.2017.

Kulturoloģija

2.

Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kultūras vērtību mainība laikmetu griežos.

27.11.-01.12.2017.

Ģeogrāfija

2.

Ainavu izmaiņas cilvēku darbības ietekmē.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

04.-08.12.2017.

Matemātika

3.

Varbūtības teorijas elementi.

04.-08.12.2017.

Ķīmija

2.

Metālu un to savienojumu īpašības.