SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

25.09.- 29.09.2017.

Matemātika

Vektori.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.10.- 06.10.2017.

Bioloģija

L.D. Mikroskopisko ūdens organismu dzīvības pamatpazīmju izpēte.

02.10.- 06.10.2017.

Fizika

Pētnieciskā darbība.

09.10.- 13.10.2017.

Psiholoģija

Sajūtas, uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana, intelekts.

09.10.- 13.10.2017.

Ķīmija

Pētnieciskā darbība ķīmijā.

09.10.- 13.10.2017.

Angļu valoda

Valodas.

09.10.- 13.10.2017.

Ģeogrāfija

Pasaules telpiskās struktūras un valstu klasifikācija.

09.10.- 13.10.2017.

Krievu valoda

Ģimenes pasaule.

16.10.- 20.10.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Vēstures process. Aizvēsture.

16.10.- 20.10.2017.

Bioloģija

Organismu daudzveidība.

16.10.- 20.10.2017.

Latviešu valoda

Ortogrāfija, interpunkcija.

16.10.- 20.10.2017.

Vizuālā māksla

Mākslas darba analīze.

16.10.- 20.10.2017.

Informātika

Teorijas pamatjautājumi un teksta apstrāde.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

30.10.- 03.11.2017.

Matemātika

Funkcijas.

30.10.- 03.11.2017.

Literatūra

Ētiskās un estētiskās kategorijas literārajos darbos.

06.11.- 10.11.2017.

Ķīmija

L.D. Šķīdumu ar noteiktu molāro koncentrāciju atšķaidīšana.

06.11.- 10.11.2017.

Vizuālā māksla

Māksla kā informācija.

13.11.- 17.11.2017.

Matemātika

Kopu teorija, izteikumi.

13.11.- 17.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Pirmās civilizācijas. Seno civilizāciju mīklas.

13.11.- 17.11.2017.

Latviešu valoda

Fonētika.

13.11.- 17.11.2017.

Fizika

L.D. Paātrinājuma noteikšana.

21.11.- 24.11.2017.

Ģeogrāfija

Procesi litosfērā.

21.11.- 24.11.2017.

Angļu valoda

Māksla un literatūra.

21.11.- 24.11.2017.

Informātika

Matemātiskie aprēķini elektroniskajās tabulās.

27.11.- 01.12.2017.

Psiholoģija

Cilvēks, indivīds, personība, emocijas, jūtas, stress, vajadzības.

27.11.- 01.12.2017.

Fizika

Ķermeņu kustība.

27.11.- 01.12.2017.

Literatūra

Mīts, eposs. Antīkā literatūra. Sengrieķu literatūra, atbalsis latviešu literatūrā.

27.11.- 01.12.2017.

Krievu valoda

Valodu un kultūru daudzveidība.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.12.- 08.12.2017.

Matemātika

Trijstūri.

04.12.- 08.12.2017.

Bioloģija

Organismu sistemātika.

04.12.- 08.12.2017.

Ķīmija

Dispersās sistēmas.