SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

25.09.- 29.09.2017.

Literatūra

Literatūras teorijas jautājumi un literatūras virzieni.

25.09.- 29.09.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Viduslaiku Livonija un Lietuva.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.10.- 06.10.2017.

Matemātika

Algebriskās nevienādības.

02.10.- 06.10.2017.

Fizika

Gāzu likumi.

02.10.- 06.10.2017.

Kulturoloģija

Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne. Kultūra un civilizācija.

02.10.- 06.10.2017.

Ķīmija

Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana.

09.10.- 13.10.2017.

Veselības mācība

Veselība. Veselību ietekmējošie faktori.

09.10.- 13.10.2017.

Latviešu valoda

Morfoloģija: nomeni, pronomeni.

09.10.- 13.10.2017.

fizika

L.D. Gāzu likumi dažādās temperatūrās.

09.10.- 13.10.2017.

Angļu valoda

Daba un apkārtējā vide.

16.10.- 20.10.2017.

Ekonomika

Ekonomikas priekšmets.

16.10.- 20.10.2017.

Krievu valoda

Mūsu ikdienas dzīve.

16.10.- 20.10.2017.

Ģeogrāfija

Demogrāfiskie procesi , iedzīvotāju demogrāfiskā un sociālā struktūra.

16.10.- 20.10.2017.

Bioloģija

Šūnas uzbūve un funkcijas.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

30.10.- 03.11.2017.

Literatūra

Cilvēka personības izpratne klasicisma un apgaismes laikā.

30.10.- 03.11.2017.

Informātika

Datorgrafika.

30.10.- 03.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

Eiropa vēlajos viduslaikos.

06.11.- 10.11.2017.

Matemātika

Statistika.

06.11.- 10.11.2017.

Bioloģija

L.D. Plazmolīze un deplazmolīze auga šūnās.

13.11.- 17.11.2017.

Ķīmija

L.D. Dzelzs jonu pierādīšana māla sastāvā.

13.11.- 17.11.2017.

Angļu valoda

Darbs.

21.11.- 24.11.2017.

Ekonomika

Ražošanas resursi, faktori un iespēju robeža.

21.11.- 24.11.2017.

Latviešu valoda

Morfoloģija: verbi, adverbi, palīgvārdi.

21.11.- 24.11.2017.

Matemātika

Kombinatorika.

21.11.- 24.11.2017.

Bioloģija

Audu uzbūve, daudzveidība un funkcijas.

21.11.- 24.11.2017.

Fizika

Siltums, darbs, vielu īpašības.

27.11.- 01.12.2017.

Krievu valoda

Atpūta un izklaide.

27.11.- 01.12.2017.

Kulturoloģija

Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kultūras vērtību mainība laikmetu griežos.

27.11.- 01.12.2017.

Ģeogrāfija

Pasaules apdzīvotība un apdzīvojuma daudzveidība.

27.11.- 01.12.2017.

Veselības mācība

Sociālā vide un spriedze.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.12.- 08.12.2017.

Matemātika

Ģeometriskie pārveidojumi.

04.12.- 08.12.2017.

Ķīmija

Metālu un to savienojumu īpašības.