SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

25.-29.09.2017.

Matemātika

1.

Vektori.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

02.- 06.10.2017.

Fizika

1.

Pētnieciskais darbs.

02.- 06.10.2017.

Ķīmija

1.

Pētnieciskā darbība ķīmijā.

02.- 06.10.2017.

Bioloģija

L.D.

Mikroskopisko ūdens organismu dzīvības pamatpazīmju izpēte.

09.-13.10.2017.

Angļu valoda

1.

Valodas.

09.-13.10.2017.

Psiholoģija

1.

Sajūtas, uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana, intelekts.

09.-13.10.2017.

Vizuālā māksla

1.

Mākslas darba analīze. Māksla kā informācija.

09.-13.10.2017.

Literatūra

1.

Ētiskās un estētiskās kategorijas literārajos darbos.

17.-20.10.2017.

Bioloģija

1.

Organismu daudzveidība.

17.-20.10.2017

Informātika

1.

Teorijas pamatjautājumi un teksta apstrāde.

17.-20.10.2017

Latviešu valoda

1.

Ortogrāfija, interpunkcija.

17.-20.10.2017

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Vēstures process. Aizvēsture.

30.10.- 3.11.2017

Ģeogrāfija

1.

Pasaules telpiskās struktūras un valstu klasifikācija.

30.10.- 3.11.2017

Ģeogrāfija

1.

Pasaules telpiskās struktūras un valstu klasifikācija.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

06.-10.11.2017.

Matemātika

2.

Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas.

06.-10.11.2017.

Ķīmija

L.D.

Šķīdumu ar noteiktu molāro koncentrāciju atšķaidīšana.

06.-10.11.2017.

Vizuālā māksla

2.

Māksla kā informācija.

13.-17.11.2017.

Latvijas un pasaules vēsture

2.

Pirmās civilizācijas. Seno civilizāciju mīklas.

13.-17.11.2017.

Angļu valoda

2.

Māksla un literatūra.

13.-17.11.2017.

Fizika

L.D.

Paātrinājuma noteikšana.

20.-24.11.2017.

Informātika

2.

Matemātiskie aprēķini elektroniskajās tabulās.

20.-24.11.2017.

Latviešu valoda

1.

Fonētika.

20.-24.11.2017.

Bioloģija

2.

Organismu sistemātika.

27.11.-1.12.2017.

Fizika

2.

Ķermeņu kustība.

27.11.-1.12.2017.

Ķīmija

2.

Dispersās sistēmas.

27.11.-1.12.2017.

Literatūra

2.

Mīts, eposs. Antīkā literatūra. Sengrieķu literatūra, atbalsis latviešu literatūrā.

27.11.-1.12.2017.

Psiholoģija

2.

Cilvēks, indivīds, personība. Emocijas, jūtas, stress, vajadzības.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

IESK.

Pārbaudes darba tēma

04.-08.12.2017.

Matemātika

3.

Leņķa jēdziens, trijstūri.

04.-08.12.2017.

Ģeogrāfija

2.

Procesi litosfērā.