SEPTEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

18.09.- 22.09.2017.

Ģeogrāfija

Latvijas teritorijas un valsts veidošanās.

OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.10.- 06.10.2017.

Latviešu valoda

Fonētika.

02.10.- 06.10.2017.

Lieratūra

Dzeja.

09.10.- 13.10.2017.

Krievu valoda

Es gribu pastāstīt…

09.10.- 13.10.2017.

Pasaules vēsture

Starpkaru periods-pamattendences politikā, kultūrā un ekonomikā.

09.10.- 13.10.2017.

Vizuālā māksla

Fragments un veselums. Spēles ar fragmentiem.

16.10.- 20.10.2017.

Latvijas vēsture

Latvijas Republikas demokrātiskais posms.

16.10.- 20.10.2017.

Angļu valoda

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

16.10.- 20.10.2017.

Matemātika

Daļveida izteiksmes.

16.10.- 20.10.2017.

Fizika

Elektriskās ķēdes.

16.10.- 20.10.2017.

Ķīmija

Vielu un to pārvērtību daudzveidība.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

30.10.- 03.11.2017.

Ģeogrāfija

Latvijas teritorijas ģeoloģiskā attīstība, uzbūve, reljefs un zemes dzīļu resursi.

30.10.- 03.11.2017.

Literatūra

Folklora un mitoloģija.

30.10.- 03.11.2017.

Informātika

Teksta apstrādes lietotnes iespēju izmantošana teksta noformēšanā.

06.11.- 10.11.2017.

Sociālās zinības

Mana šodiena nākotnei.

06.11.- 10.11.2017.

Matemātika

Līdzīgi trijstūri.

06.11.- 10.11.2017.

Mūzika

Senās mūzikas kultūra Latvijā un kora mūzikas pirmsākumi

13.11.- 17.11.2017.

Latviešu valoda

Morfoloģija.

21.11.- 24.11.2017.

Fizika

Elektromagnētiskie viļņi

21.11.- 24.11.2017.

Bioloģija

Cilvēka uzbūves pamatprincipi. Vairošanās un asinsrites sistēmas

27.11.- 01.12.2017.

Matemātika

Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

27.11.- 01.12.2017.

Latvijas vēsture

Latvija autoritārā režīma posmā.

27.11.- 01.12.2017.

Krievu valoda

Mana zeme Latvija

27.11.- 01.12.2017.

Sociālās zinības

Sabiedriskā kārtība.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.12.- 08.12.2017.

Matemātika

Kvadrātvienādojumi.

04.12.- 08.12.2017.

Pasaules vēsture

Ideoloģiskie virzieni: nacisms un komunisms.

04.12.- 08.12.2017.

Ķīmija

No izejvielas līdz produktam.

04.12.- 08.12.2017.

Angļu valoda

Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.