OKTOBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

02.10.- 06.10.2017.

Matemātika

Polinomu sadalīšana reizinātājos.

02.10.- 06.10.2017.

Ķīmija

Ko mācās ķīmijā?

02.10.- 06.10.2017.

Latviešu valoda

Teksts. Tekstveide.

02.10.- 06.10.2017.

Literatūra

Dzeja.

09.10.- 13.10.2017.

Ģeogrāfija

Eirāzijas kontinents un Pasaules okeāns.

09.10.- 13.10.2017.

Latvijas vēsture

Latvija Krievijas impērijā (līdz 1861. gadam).

16.10.- 20.10.2017.

Pasaules vēsture

Absolūtisma laikmets.

16.10.- 20.10.2017.

Angļu valoda

Es, citi, ikdiena un savstarpējās attiecības.

16.10.- 20.10.2017.

Krievu valoda

Skola.

16.10.- 20.10.2017.

Vizuālā māksla

Skaņa, vārds un attēls.

NOVEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

30.10.- 03.11.2017.

Matemātika

Ievads statistikā.

30.10.- 03.11.2017.

Fizika

Skaņa ikdienā.

30.10.- 03.11.2017.

Informātika

Teksta apstrāde un tabulas. Teorija.

30.10.- 03.11.2017.

Literatūra

Folklora.

06.11.- 10.11.2017.

Mūzika

Romantisms mūzikā, mākslā. māksla mūzikā.

06.11.- 10.11.2017.

Sociālās zinības

Es vēlos būt vesels.

13.11.- 17.11.2017.

Ģeogrāfija

Āzijas dabas ģeogrāfija.

13.11.- 17.11.2017.

Latviešu valoda

Sintakse. Palīglocekļi.

13.11.- 17.11.2017.

Bioloģija

Dzīvnieku uzbūves pamat-principi un klasifikācija.

21.11.- 24.11.2017.

Krievu valoda

Es un pilsēta.

21.11.- 24.11.2017.

Sociālās zinības

Mana nākotne sabiedrībā.

21.11.- 24.11.2017.

Ķīmija

Ieskats vielu mikropasaulē.

27.11.- 01.12.2017.

Latvijas vēsture

Latviešu tautas atmoda.

27.11.- 01.12.2017.

Pasaules vēsture

Revolūciju un Napoleona laikmets (1776-1815).

27.11.- 01.12.2017.

Matemātika

Reālo skaitļu kopa.

DECEMBRIS

Datums

Mācību priekšmets

Pārbaudes darba tēma

04.12.- 08.12.2017.

Angļu valoda

Es, citi, brīvais laiks un savstarpējās attiecības.

04.12.- 08.12.2017.

Fizika

Gaisma un krāsas.