Konsultācijas

Skolotājs Mācību priekšmets Datums un laiks
12.10., 09.11., 07.12.
Kabinets Vienoto konsultāciju datums un laiks
23.11., 14.12.
B. VALPĒTERE latviešu valoda,
literatūra
11:10-12:15
17:30-18:30
6. kab. 11:10-12:15
17:30-18:30
A. URŽA latviešu valoda,
literatūra
15:00-19:00 MK /6. kab. 16:30-20:30
V. VAIVARA angļu valoda 12:30-17:20 11. kab. 12:30-17:20
O. JEFIMOVA-GABIENE angļu valoda 14:00-19:00 11. kab. 15:30-20:30
I. VOLFA vācu valoda 15:00-17:30 26. kab. 15:00-17:30
J. KUBECKA krievu valoda 15:00-18:25 Bibl. 15:00-18:25
I. DIŠLERE matemātika 16:00-19:00 18. kab. 17:30-20:30
E. HAKELS matemātika 16:00-19:00 MK / 18. kab. 17:00-20:00
E. ŽURAVIKINA matemātika 15:30-19:00 18. kab. 17:00-20:30
M. MEŅŠIKOVS fizika 15:40-19:00 8. kab. 17:10-20:30
L. OZOLIŅA bioloģija 14:00-18:00 MK /19. kab. 16:30-20:30
I. KOĻESŅIKOVA ķīmija 15:30-19:00 22. kab. 15:30-19:00
I. GRIGORJEVA ķīmija 17:00-18:20 22. kab. 17:00-18:20
A. TĀLBERGS Latvijas vēsture,
pasaules vēsture,
poliotika un tiesības
16:45-19:00 3. kab. 18:00-20:30
R. ĶIPURS Latvijas vēsture,
pasaules vēsture
16:20-19:00 3. kab. 18:00-20:30
I. MEDNE psiholoģija,
sociālās zinības,
kulturoloģija
14:30-18:30 28. kab. 16:30-20:30
E. KRONE-KALNIŅA vizuālā māksla 14:00-14:55 28. kab. 15:00-15:55
I. GRĀVERE vizuālā māksla 16:00-17:15 28. kab. 17:00-18:15
A. ĀBOLIŅŠ informātika 16:45-19:00 7. kab. 18:15-20:30
D. DEKŠENIECE informātika 10:40-13:00 7. kab. 10:40-13:00
A. PALMA ģeogrāfija 15:00-19:00 MK /3. kab. 16:30-20:30
L. DRUVA ekonomika 15:40-19:00 8. kab. 17:10-20:30
V. GRIŅOVA ekonomika 16:40-19:00 8. kab. 17:00-19:20
V. JEVTUŠENKO ekonomika 16:00-18:35 26. kab. 16:00-18:35
A. MILZARĀJS mūzika 17:00-18:05 3. kab. 17:00-18:05