Skolotājs Mācību priekšmets Datumi un laiks Kabinets Vienotā konsultācija
6.10.; 20.10.; 10.11.; 8.12.; 15.12. 24.11.2017.
B. VALPĒTERE latviešu valoda, literatūra 10:30-13:00 6.kab. 17:00-20:00
A. URŽA latviešu valoda, literatūra 16:00-19:00 MK /6.kab. 17:00-20:00
R. JANKOVSKIS angļu valoda 16:00-19:00 11.kab. 17:00-20:00
O. JEFIMOVA-GABIENE angļu valoda 16:00-19:00 11.kab. 17:00-20:00
I. VOLFA vācu valoda 16:00-18:00 26.kab. 17:00-19:00
J. KUBECKA krievu valoda 14:30 -17:30 Bibl. 17:00-20:00
I. DIŠLERE matemātika 17:00-19:00 18.kab. 18:00-20:00
D. STRUNCĒNA matemātika 9:00-10:30     13:05-14:05 MK / 18.kab. 16:00-18:00
E. ŽURAVIKINA matemātika 16:00-19:00 18.kab. 17:00-20:00
I. EIDIŅŠ matemātika, fizika 16:00-19:00 18.kab. 17:00-20:00
M. MEŅŠIKOVS fizika 16:00-19:00 8.kab. 17:00-20:00
L. OZOLIŅA bioloģija 16:00-19:00 MK/19.kab. 17:00-20:00
I. KOĻESŅIKOVA ķīmija 16:00-19:00 22.kab. 17:00-20:00
I. GRIGORJEVA ķīmija 16:00-18:00 22.kab. 17:00-19:00
A. TĀLBERGS Latvijas vēsture, pasaules vēsture, poliotika un tiesības 16:00-19:00 3.kab. 17:00-20:00
R. ĶIPURS Latvijas vēsture, pasaules vēsture 16:00-19:00 3.kab. 17:00-20:00
I. MEDNE psiholoģija, sociālās zinības, kulturoloģija 12:30 - 16:30 28.kab. 17:00-20:00
E. KRONE-KALNIŅA vizuālā māksla 13:05-14:05 28.kab. 17:00-18:00
I. GRĀVERE vizuālā māksla 16:00-18:00 28.kab. 17:00-19:00
A. ĀBOLIŅŠ informātika  16:00-19:00 7.kab. 17:00-20:00
A. PALMA ģeogrāfija 16:00-19:00 MK/3.kab. 17:00-20:00
L. DRUVA ekonomika 14:30-17:30 8.kab. 17:00-20:00
V. JEVTUŠENKO ekonomika 16:00-19:00 26.kab. 17:00-20:00
A.MILZARĀJS mūzika 16:00-18:00 /20:10:; 24:11:; 8:12/ 3.kab. 16:00-18:00 

 D.DEKŠENIECE      informātika                             10.30-13.00                7.kab.          18.30-20.00