No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

2016. gada 10. oktobrī sākās Karjeras nedēļas pasākumi Rīgā ar spēli ,,Pilsētas mednieki”, kurā piedalījās 61 Rīgas skolu komandas, arī mūsu skolas komanda ,,Profesiju jaunatklājēji" - komandas kapteinis Gints Jankovskis, Ieva Maksakova, Lauris Lilientāls, Daniela Laura Šulce, Andrejs Volks un skolotājas Laura Pakse, Lita Eglīte.

Spēles ideja ir skolēnu komandas saliedēšana, erudīcijas pārbaude, stratēģijas izstrāde, veicot dažādus ar profesijām saistītus uzdevumus.

Pilsētas medības jeb foto orientēšanās sacensības pilsētvidē, kuras laikā komandai jāmeklē foto objekti, jāveic izaicinājuma uzdevumi, jāsadala atbildības un pienākumi starp komandas biedriem un, protams, sparīgi jākustina kājas.

Spēle notika gan Vecrīgā, gan pilsētas centrā. Un kas var būt skaistāks- darīt to saules pielietā rudenīgā dienā, jautrā un atraktīvā kompānijā, pozitīvā gaisotnē, ar azarta kripatiņu sirdī, lai godam finišētu (41. vieta), izbaudītu kopā būšanu, ēdot gardo zupu, klausoties dziesmās, apskatot radošās darbnīcas. Un iegūtu neaprakstāmas emocijas, pieredzi, un secinātu -

Pasākums bija burvīgs! Emocijām bagāts! Mēs lepojamies ar sevi!

Komandas biedri


2016. gada 12. oktobrī devāmies ekskursijā uz "Bioefektu"

Apmeklējuma mērķis :

1. Iepazīstināt skolēnus ar bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu ražotni

2. Iepazīstināt ar darba iespējām un specifiku ražotnē.

Norise:

1. Skolēni tika iepazīstināti ar ražotnes izveidošanas vēsturi. SIA “Bioefekts” jau kopš 1993. gada izstrādā un ražo bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus un citus mikrobioloģiskos preparātus dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām.

2. Ekskursijas turpinājumā izstaigājām laboratorijas, kur top dažādi preparāti, kā arī varējām redzēt jau safasētus produktus firmas veikalā.

3. Noslēgumā skolēni saņēma atbildes uz jautājumiem, kā arī varēja iegūt sev interesējošos preparātus īpašumā par velti.

Dalībnieki:

1. 10.c un12.c klases skolēni

2. Skolotājas L.Ozoliņa un E.Žuravikina

Secinājumi:

1. Skolēniem ekskursija patika, jo viņi uzzināja jaunu informāciju.

2. Tika izteikts darba piedāvājums vienam cilvēkam.


2016. gada 18. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros devāmies ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) Bibliotēkas gides pavadībā izzinājām LNB pamatuzdevumu - nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana.

Ēkā Mūkusalas ielā 3 jeb Gaismas pilī Latvijas Nacionālā bibliotēka atrodas kopš 2014. gada. Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs

Birkets (ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. Gaismas pils un tās infrastruktūra ļauj bibliotēkai ne tikai sniegt pamatpakalpojumus un organizēt savas norises, bet arī nodrošināt platformu visdažādāko sadarbības partneru aktivitātēm un veidot unikālas radošās sinerģijas.

LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi - retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes.

LNB izsniedz literatūru izmantošanai tikai LNB lasītavās, izņēmums ir abonementi. Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts izglītībai, augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīt veicināšanai.

LNB ir arī Latvijas bibliotēku darba teorētiskās izpētes un prakses analīzes centrs. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju. Kopš bibliotēkas pirmsākumiem tās pārziņā ir nacionālā bibliogrāfija.

Tā ir unikāla informācija, ko katra valsts veido par savā teritorijā publicētajiem izdevumiem neatkarīgi no to valodas un rakstības.