No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Latvijas Universitātes Dabaszinību centra apmeklējums

Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros 10.d un 11.d klases skolēni devās ekskursijā uz Latvijas Universitātes jaunatklāto Dabaszinību centru. Dabaszinību centrā vienkopus ir Bioloģijas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas fakultātes, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes optametrijas nodaļa.

Skolēniem bija iespēja uzzināt par iespējām studēt jau minētajās fakultātēs. Visi tika iepazīstināti ar fakultāšu telpām, lekciju auditorijām. Ķīmijas fakultātē redzējām, kā veic eksperimentus laboratorijās.

 

 

FARMĀCIJAS MUZEJS

Savukārt 10--tās 11.d klasēs kopā ar biolo'gijas skolotājām  apmeklēja Farmācijas.

Šeit skolēni iepazinās ar zāļu ražošanu agrāk un tagad, par ārstniecības augiem, par to cik svarīgi ir skolā apgūt bioloģiju un ķīmiju, lai varētu strādāt šajā nozarē.