8.b klase

ST. LAIKS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1 08:15 - 08:55          
2 09:00 - 09:40 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
  LATVIEŠU VALODA
3. kab. / B.Valpētere
FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
LITERATŪRA
6. kab. / B.Valpētere
3 09:45 - 10:25 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
SOCIĀLĀS ZIN.
28. kab. / I.Medne
LATVIEŠU VALODA
3. kab. / B.Valpētere
FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / B.Valpētere
4 10:30 - 11:10 FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
KRIEVU VAL.
8. kab. / J.Kubecka
LITERATŪRA
3. kab. / B.Valpētere
INFORMĀTIKA
7. kab. / D.Dekšeniece
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / B.Valpētere
5 11:40 - 12:20 ANGĻU VALODA
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
KRIEVU VAL.
8. kab. / J.Kubecka
LITERATŪRA
3. kab. / B.Valpētere
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
6 12:25 - 13:05 PASAULES VĒSTURE
3. kab. / A.Tālbergs
  ĶĪMIJA
22. kab. / I.Grigorjeva
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
7 13:10 - 13:50 LATVIJAS VĒSTURE
3. kab. / A.Tālbergs
  ĶĪMIJA
22. kab. / I.Grigorjeva
MŪZIKA
3. kab. / A.Milzarājs
 
8 14:00 - 14:40   VĀCU VAL./I/
26. kab. / I.Volfa
VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / I.Grāvere
   
9 14:50 - 15:30     VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / I.Grāvere
 

10.d klase

ST. LAIKS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1 08:15 - 08:55          
2 09:00 - 09:40 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
    FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
LITERATŪRA
6. kab. / B.Valpētere
3 09:45 - 10:25 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
PSIHOLOĢIJA
28. kab. / I.Medne
  FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / B.Valpētere
4 10:30 - 11:10 FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
LATVIEŠU VALODA
3. kab. / B.Valpētere
INFORMĀTIKA
7. kab. / D.Dekšeniece
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / B.Valpētere
5 11:40 - 12:20 ANGĻU VAL.
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
LITERATŪRA
3. kab. / B.Valpētere
INFORMĀTIKA
7. kab. / D.Dekšeniece
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
6 12:25 - 13:05 ANGĻU VALODA
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
  BIOLOĢIJA
19. kab. / L.Ozoliņa
PSIHOLOĢIJA
28. kab. / I.Medne
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
7 13:10 - 13:50 ĶĪMIJA
22. kab. / I.Koļesņikova
  BIOLOĢIJA
19. kab. / L.Ozoliņa
VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / E.Krone-Kalniņa
 
8 14:00 - 14:40 LATVIJAS UN PAS.VĒST.
3. kab. / A.Tālbergs
VĀCU VAL./I/
26. kab. / I.Volfa
  VIZUĀLĀ MĀKSLA
28. kab. / E.Krone-Kalniņa
 
9 14:50 - 15:30 LATVIJAS UN PAS.VĒST.
3. kab. / A.Tālbergs
     

11.D klase

ST. LAIKS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1 08:15 - 08:55          
2 09:00 - 09:40 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
  LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A.Urža
FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
 
3 09:45 - 10:25 MATEMĀTIKA
18. kab. / I.Dišlere
KULTUROLOĢIJA
3. kab. / A.Palma
LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A.Urža
FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
 
4 10:30 - 11:10 FIZIKA
8. kab. / M.Meņšikovs
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
LITERATŪRA
6. kab. / A.Urža
INFORMĀTIKA
7. kab. / D.Dekšeniece
 
5 11:40 - 12:20 ANGĻU VAL.
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
ANGĻU VAL.
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
EKONOMIKA
28. kab. / V.Jevtušenko
INFORMĀTIKA
7. kab. / D.Dekšeniece
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
6 12:25 - 13:05 ANGĻU VAL.
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
ANGĻU VAL.
11. kab. / O.Jefimova-Gabiene
BIOLOĢIJA
19. kab. / L.Ozoliņa
KULTUROLOĢIJA
28. kab. / I.Medne
KRIEVU VAL.
11. kab. / J.Kubecka
7 13:10 - 13:50 ĶĪMIJA
22. kab. / I.Koļesņikova
  VESELĪBAS MĀCĪBA
19. kab. / L.Ozoliņa
KULTUROLOĢIJA
28. kab. / I.Medne
 
8 14:00 - 14:40 LATVIJAS UN PAS.VĒST.
3. kab. / A.Tālbergs
VĀCU VAL./I/
26. kab. / I.Volfa
     
9 14:50 - 15:30 LATVIEŠU VALODA
6. kab. / A.Urža