8.b klase PIEKTDIENA 01.06.2018.

Nr. Laiks Kab. Priekšmets Skolotājs
1 8.15      
2 9.00 6 literatūra B.Valpētere
3 9.45 6 latviešu valoda B.Valpētere
4 10.30 6 latviešu valoda B.Valpētere
5 11.40 28 sociālās zinības I.Medne
6 12.25 11 krievu val. J.Kubecka
7 13.10 11 krievu val. J.Kubecka
8 14.00      

10.d klase PIEKTDIENA 01.06.2018

Nr. Laiks Kab. Priekšmets Skolotājs
1 8.15      
2 9.00 6 literatūra B.Valpētere
3 9.45 6 latviešu valoda B.Valpētere
4 10.30 6 latviešu valoda B.Valpētere
5 11.40 28 psiholoģija I.Medne
6 12.25 11 krievu val. J.Kubecka
7 13.10 11 krievu val. J.Kubecka
8 14.00      

11.d klase PIEKTDIENA 01.06.2018

Nr. Laiks Kab. Priekšmets Skolotājs
1 8.15      
2 9.00      
3 9.45      
4 10.30      
5 11.40      
6 12.25 11 krievu val. J.Kubecka
7 13.10 11 krievu val. J.Kubecka
8 14.00