No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

2014. gadā 9. un 10. oktobrī Rīgā notika  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā projekta „Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības turpināšanai (VOLARE)” partneru tikšanās. Uz tikšanos bija atbraukuši projektā iesaistīti partneri no Spānijas - Hihonas, Lielbritānijas – Donkasteras un Šefīldas, Itālijas - Dženovas, Vācijas – Āhenas un Polijas - Sopotas, pārstāvot gan pašvaldības, gan skolas un nevalstiskās organizācijas.

2014. gadā 9. un 10. oktobrī Rīgā notika  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā projekta „Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības turpināšanai (VOLARE)” partneru tikšanās. Uz tikšanos bija atbraukuši projektā iesaistīti partneri no Spānijas - Hihonas, Lielbritānijas – Donkasteras un Šefīldas, Itālijas - Dženovas, Vācijas – Āhenas un Polijas - Sopotas, pārstāvot gan pašvaldības, gan skolas un nevalstiskās organizācijas.

Vizītes laikā dalībnieki pārrunāja projekta ieviešanas jautājumus, darbam izmantojot NVO nama viesmīlīgās telpas. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar NVO nama darbību un sasniegumiem ekskursijā NVO nama vadītāja Dzintara Koka un projektu koordinatores Zintas Guganes vadībā. Tikšanos atklāja un viesus uzrunāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja Ilona Stalidzāne.

Turpinājumā ļoti interesanta izvērtās vizīte Rīgas 14. vakara maiņu skolā. Pedagogiem un projektā iesaistītajiem dalībniekiem bija iespēja pārrunāt īstenotās aktivitātes, dažādu valstu atšķirības veiksmīgāku risinājumu meklēšanā, lai veicinātu jauniešu izglītību un aktivitāti. Tāpat projekta grupa tikās ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas pārstāvi Anitu Pēterkopu, kura iepazīstināja ar Rīgas skolu sistēmu un īstenotajiem projektiem un aktivitātēm jauniešu izglītības efektīvākai nodrošināšanai. Savukārt RD Labklājības departamenta Nodarbinātības nodaļas pārstāve Ruta Klimkāne iepazīstināja ar pašvaldības darbu jauniešu nodarbinātības veicināšanai.  

Projekta partneru uzturēšanās Rīgā tika noslēgta ar ekskursiju Vecrīgā un lai gan laika apstākļi nelutināja, tomēr viesi pauda gandarījumu par gūtajiem iespaidiem Rīgā. 

Projekta VOLARE ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, lai iepazīstinātu un iesaistītu jauniešus brīvprātīgo darbā, izmantojot brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi.

Projekts „Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības turpināšanai (VOLARE)” tiek finansēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Avots: http://www.iksd.riga.lv/public/63590.html