No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

http://r14vmvs.lv/nordplus

 

2012./2013.m.g. Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola uzsāk īstenot Ziemeļu Ministru Padomes starptautiskā granta programmas ‘Nordplus’ projektu „Caur vienlīdzīgām iespējām uz pieaugušo izglītību”.

Projekta koordinators: Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola, Rīga, Latvija

Projekta partneri: Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU), Zviedrija

Esošās problemas apraksts: Mūsdienās palielinās pieaugušo izglītojamo skaits vidējās izglītības apguvē un pieaug to skolēnu skaits, kuri izvēlās mācīties neklātienē jeb e - vidē. Kopš mēs abas partnerskolas strādājam, piedāvājot skolēniem tālmācības elementus, rodas jautājums, kā noturēt, saglabāt vienlīdzīgas kvalitātes izglītību skolēniem, kuri apmeklē stundas, kā arī skolēniem, kuri mācās, izmantojot tālmācības elementus.

Projekta mērķis: Veicināt tālmācības pieejamību un paaugstināt tās kvalitāti projekta partnerskolās, kā arī veidot gan skolēnos, gan skolotājos pilnvērtīgāku izpratni par e-vides apmācību priekšrocībām un tās nodrošināšanas trūkumiem vidusskolas klasēs.

Paredzamie rezultāti:

1. Izstrādāta aptaujas anketa, tālmācības sistēmas novērtēšanai projekta partnervalstu skolās, izvērtēti iegūtie aptaujas anketas rezultāti/dati.

2. Pilnveidota tālmācības elementu izmantošana un to nodrošināšana darbā ar pieaugušajiem skolēniem neklātienes klasēs.