No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

2013./2014.m.g. Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola un Rīgas, 45. vidusskola (Rīga, Latvija) uzsāk darbību projektu programmas „Jaunatne darbībā” (Youth in Action) ietvaros – „Neesi tukls, esi brīvs” (Don’t be obese, be free) sadarbībā ar partneriem Karasu, Turcijā.

2013. gada 12. oktobrī notika projekta uzsākšanas pirmā darba grupas sanāksme. Sanāksmes mērķis bija apspriest projekta galvenās aktivitātes, kā arī saplānot turpmākos darbus. Apspriedes laikā izmantojot Skype arī sazinājāmies ar Turcijas puses projekta virzītājiem. Tikšanās laikā tika precizēti veicamie uzdevumi projekta pirmajā posmā saskaņā ar projektā paredzēto pētījumu – „Neesi tukls, es brīvs”. Sanāksmē arī piedalījās partnera skolas Sehit Ustegmen Ibrahim Abanoz Anadolu Liceja projekta vadītājs.