Skolotājs Mācību priekšmets Datums un laiks Kabinets Vienotās  konsultācijas
26.01., 09.02., 23.02.,
23.03., 06.04., 11.05.2018.
09.03.2018.
20.04.2018.
B. VALPĒTERE latviešu valoda,
literatūra
13:10-13:40
16:00-18:00
6.kab. 16:00-18:00
A. URŽA latviešu valoda,
literatūra
16:00-19:00 MK.kab.
6.kab.
17:00-20:00
R. JANKOVSKIS angļu valoda   11.kab. 16:00-19:00
O. JEFIMOVA-GABIENE angļu valoda 16:00-19:00 11.kab. 17:00-20:00
I. VOLFA vācu valoda 16:00-18:00 26.kab. 17:00-19:00
J. KUBECKA krievu valoda 14:30 -17:30 Bibl. 17:00-20:00
I. DIŠLERE matemātika 17:00-19:00 18.kab. 18:00-20:00
D. STRUNCĒNA matemātika 09:00-10:30
13:05-14:05
MK.kab.
18.kab.
16:00-18:00
E. ŽURAVIKINA matemātika 16:00-19:00 18.kab. 17:00-20:00
I. EIDIŅŠ matemātika, fizika 16:00-19:00 18.kab. 17:00-20:00
M. MEŅŠIKOVS fizika 16:00-19:00 8.kab. 17:00-20:00
L. OZOLIŅA bioloģija 16:00-19:00 MK.kab.
19.kab.
17:00-20:00
I. KOĻESŅIKOVA ķīmija 16:00-19:00 22.kab. 17:00-20:00
I. GRIGORJEVA ķīmija 16:00-18:00 22.kab. 17:00-19:00
A. TĀLBERGS Latvijas vēsture,
pasaules vēsture,
poliotika un tiesības
16:00-19:00 3.kab. 17:00-20:00
R. ĶIPURS Latvijas vēsture,
pasaules vēsture
16:00-19:00 3.kab. 17:00-20:00
I. MEDNE psiholoģija,
sociālās zinības,
kulturoloģija
12:30-16:30 28.kab. 17:00-20:00
E. KRONE-KALNIŅA vizuālā māksla 13:05-14:05 28.kab. 17:00-18:00
I. GRĀVERE vizuālā māksla 16:00-18:00 28.kab. 17:00-19:00
A. ĀBOLIŅŠ informātika  16:00-19:00 7.kab. 17:00-20:00
D. DEKŠENIECE informātika  10:30-13:00 7.kab. 18:30 -20:00
A. PALMA ģeogrāfija 16:00-19:00 MK.kab.
3.kab.
17:00-20:00
L. DRUVA ekonomika 14:30-17:30 8.kab. 17:00-20:00
V. JEVTUŠENKO ekonomika 16:00-19:00 26.kab. 17:00-20:00
A. MILZARĀJS mūzika 16:00-18:00
/09.02.,09.03.,20.04./
3.kab. 16:00-18:00