No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Šī gada 9. maijā Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolā notika sporta diena ar devīzi Nāc un sporto, esi aktīvs, kura tika organizēta Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu «Cultural Street games are Meeting» projekta ietvaros. Sporta dienas uzdevums bija parādīt, iemācīt un iesaistīt skolēnus sporta spēles, kuras tika apgūtas, COMENIUS projekta «Cultural Street games are Meeting», darbības laikā Čehijā, Polijā un Turcijā. Laika apstākļu lutināti, aktivitātēs piedalījās 4 skolēnu komandas un viena skolotāju komanda. Dienas gaitā tika izspēlētas 8 spēles: Tautas bumba (Divi uguņi -. Polija), Kājbumba (Čehija), Iegūsti kurpi (Latvija), ÇELİK ÇOMAK (Turcija) Gurķi (Latvija), kā arī stafete, kuru vadīja Undīne Dundine. No spēlēm skolēnu vidū lielu atsaucību ieguva Tautas bumba, Kājbumba (Nohejbal) un virves vilkšana un stafetes.

3. vietu izcīnīja sparīgā skolēnu komanda Busco mi Cola, kuras sastāvā neatlaidīgi cīnījās Baiba, Veronika, Eduards, Raivis un Rolands.

2. vietu ieguva gados jaunākā skolēnu komanda ar nosaukumu Griķi, kuras aktīvu dalību ņēma Līga, Jānis, Einārs, Dace un Ralfs.

Par labāko tika atzīta skolēnu komanda Ņem manu muguru, kuras sastāvā bija Laura, Ivo, Mārcis un Niks. Skolotāju komanda Ātrās šautras aktīvi piedalījās visās aktivitātēs un vairākās disciplīnās spēja arī uzvarēt skolēnu komandas.

Īpaša pateicība Baibai Bogdanovai, Ivo Lankam, Eināram Smiltniekam un Undīnei Dundinei par atbalstu, atraktivitāti un lielu cīņas sparu sporta spēlēs.