No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Laika posmā no 21.04 – 28.04.2013 noslēdzot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu CULTURAL STREET GAMES ARE MEETING, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas skolēni un pedagogi viesojās Čehijā (Chotebor), kur notika projekta pēdējā tikšanās. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Čehu skolēnu ielu sporta spēlēm un apskatīt mācību procesu skolā. Šoreiz visus projekta partnerus laipni uzņēma Choteboras arodvidusskolas (The Secondary Vocational School Chotěboř) skolotāji un skolēni.

Projekta ietvaros Čehijas, Polijas Latvijas un Turcijas skolēni un skolotāji izspēlēja visas projektā piedāvātās spēlēs no katras valsts, kā arī mūsu skolēnu piedāvāto sporta aktivitāti – «Dvieļu bolu» (Towel Ball) un «Iegūsti kurpi» (Shoes defence).

Tikšanās laikā mēs iepazināmies ar Choteboras arodvidusskolas mācību procesu un tās darbības virzieniem, iepazināmies ar Čehijas kultūru un vēsturisko mantojumu, apmeklējot Choteboras Dombravas upes kalnaino ieleju un pasakaino Kutnahoras pilsētu un tās vēsturi.

Vizītes noslēdzošajā dienā viesojāmies arī pilsētas rātē, kur notika projekta noslēguma svinīgā sanāksme. Choteboras arodvidusskolas direktors un pateicās visiem projekta dalībniekiem par sadarbību. Šeit arī mūsu skolēni projekta dalībniekiem prezentējām savu valsti un mūsu skolu.