No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Laika posmā no 22.06. - 24.06.2012. Comenius projekta partneri tika uzņemti Rīgas 14. Vakara (maiņu) vidusskolā Rīgā, Latvijā. Diemžēl projekta vizītē nepiedalījās Polijas skola.

Vizītes atklāšanas konferencē iepazīstinājām projektu partnerus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsti un skolu, kā arī Čehijas un Turcijas skolu partneri prezentēja savu pārstāvēto valsti un izglītības iestādi. Neizpalika arī tradicionālais pārsteigums, jo partnerskolas bija izveidojušas video klipu ar Laura Reinika dziesmu «Es skrienu». Tā kā projekta partneru vizīte norisinājās, kad mācību gads jau bija noslēdzies, tad diemžēl nevarējām piedāvāt atklātās mācību stundas, toties bijām noorganizējuši tikšanos ar komandu veidošanas jeb «Team building» ekspertiem, lai analizētu un izprastu komandas saliedētības nozīmīgumu. Iegūtās teorētiskās zināšanas varēja pārbaudīt pēc tam praktiski skolas pagalma laukumā, piedaloties komandu veidošanas uzdevumos. Ar pārbaudījumiem tika veiksmīgi galā visas 3 izveidotās skolēnu grupas, kā arī 1 skolotāju grupa.

Ar mūsu valsts kultūru un vēsturisko mantojumu iepazīstinājām ar ekskursijām uz Ventspili, Siguldu un Jūrmalu. Dejojām tradicionālās folkloras dejas, mācījāmies skaitāmpantus, spēlējām pie jūras Dvieļu bolu ar ūdens baloniem, kura ir atzīta par atraktīvāko spēli. Jo projekta ietvaros tika atlasītas 3 sporta spēles, no kurām viena tiek izspēlēta katras valsts uzņemšanas vizītes laikā. Mēnesi pirms vizītes katrai valstij projekta mājas lapā ir jāievieto spēle angļu valodā ar instrukcijām un video ierakstiem.

Jauno 2012./2013.m.g. uzsāksim apmeklējot partnerskolu Melnās jūras piekrastē Karasu ciemā Turcijā.