No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Laika posmā no 2012. gada 4. – 9. janvārim, turpinot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi viesojās Turcijā, Karasu.

Šajā tikšanās reizē mēs iepazināmies ar Turcijas izglītības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem, tikāmies ar Karasu izglītības pārvaldes vadītāju un ar Karasu pilsētas mēru, kā arī viesojāmies Sehit Ustegmen Ibrahim Abanoz Anadolu Licejā.

Viesojoties skolā, guvām pieredzi, vērojot Turcijas skolotāju atklāto mācību stundu par angļu valodas mācīšanas metodēm.

Liceja skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu-video ar Laura Reinika dziesmas «Es skrienu» pavadījumu. Tā kā šis ir sporta aktivitāšu projekts, tad dziesmas nosaukums bija atbilstoši izvēlēts mūsu daudzpusējās skolu partnerības pamatbūtībai.

Projekta ietvaros Turcijas skolēni izspēlēja Latviešu delegācijas piedāvāto sporta aktivitāti – «Dvieļu bolu» («Towel Ball»). Arī skolotāji piedalījās šajā atraktīvajā spēlē. Projekta vizītes laikā, licejā norosinājās skolas futbola komandu fināls. Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji pasniedza zelta medaļas skolas futbola komandu uzvarētājiem.

Projekts COMENIUS turpinās. Nākamā valsts, kura gaidīs mūs ciemos, iepazīstinot ar savas valsts kultūru, izglītības sistēmu, ir Polija. Šajā projekta pavasara vizītē piedalīsies ne tikai mūsu skolas skolotāji, bet arī skolēni.