No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Laika posmā no 18.10. - 21.10.2010, iesākot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu «Cultural Street games are Meeting», Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi viesojās Čehijā (Chotebor), kur noritēja projekta pirmā tikšanās.

Vizītes laikā rūpīgi izplānojām turpmāko divu gadu darbības virzienu un stratēģiju, sadalījām pienākumus starp dalībvalstīm, noteicām laiku pārējo projektā iesaistīto dalībvalstu apmeklēšanai.

Šajā tikšanās reizē mēs iepazināmies ar Čehijas izglītības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem, iepazināmies ar Čehijas kultūru un vēsturisko mantojumu, apmeklējot Choteboras Brīvdabas muzeju. Viesojāmies Choteboras pašvaldībā, tiekoties ar Choteboras domes mēru.

Satiekoties ar Choteboras tehnikuma audzēkņiem, prezentējām savu valsti un skolu un ieinteresējām skolēnus dalībai šajā Comenius projektā.

Projekts «Cultural street games are Meeting» turpinās. Nākamā valsts, kura gaidīs mūs ciemos, iepazīstinot ar savu kultūru, izglītības sistēmu, ir Turcija. Šī tikšanās jau būs otrā, un tā noritēs skolēnu ziemas brīvlaikā.