No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

COMENIUS

Šī gada 9. maijā Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolā notika sporta diena ar devīzi Nāc un sporto, esi aktīvs, kura tika organizēta Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu «Cultural Street games are Meeting» projekta ietvaros. Sporta dienas uzdevums bija parādīt, iemācīt un iesaistīt skolēnus sporta spēles, kuras tika apgūtas, COMENIUS projekta «Cultural Street games are Meeting», darbības laikā Čehijā, Polijā un Turcijā. Laika apstākļu lutināti, aktivitātēs piedalījās 4 skolēnu komandas un viena skolotāju komanda. Dienas gaitā tika izspēlētas 8 spēles: Tautas bumba (Divi uguņi -. Polija), Kājbumba (Čehija), Iegūsti kurpi (Latvija), ÇELİK ÇOMAK (Turcija) Gurķi (Latvija), kā arī stafete, kuru vadīja Undīne Dundine. No spēlēm skolēnu vidū lielu atsaucību ieguva Tautas bumba, Kājbumba (Nohejbal) un virves vilkšana un stafetes.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 21.04 – 28.04.2013 noslēdzot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu CULTURAL STREET GAMES ARE MEETING, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas skolēni un pedagogi viesojās Čehijā (Chotebor), kur notika projekta pēdējā tikšanās. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Čehu skolēnu ielu sporta spēlēm un apskatīt mācību procesu skolā. Šoreiz visus projekta partnerus laipni uzņēma Choteboras arodvidusskolas (The Secondary Vocational School Chotěboř) skolotāji un skolēni.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 23.09. - 30.09.2012. Comenius projekta «Cultural street games are meeting» ietvaros mūsu skolas skolotāji un skolēni tikās Turcijā, Karasu ar projekta dalībvalstīm – Turciju, Poliju, Čehiju un Latviju. Tikāmies ar Karasu pilsētas mēru, kurš apstiprināja, ka izglītības sistēmas jautājumi un izglītības iestāžu attīstībai ir ļoti liela nozīme Sakarya reģionā.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 22.06. - 24.06.2012. Comenius projekta partneri tika uzņemti Rīgas 14. Vakara (maiņu) vidusskolā Rīgā, Latvijā. Diemžēl projekta vizītē nepiedalījās Polijas skola.

Lasīt tālāk ...

Rīgas 14. Vakara (maiņu) vidusskola no š. g. 16.04.-20.04. 4 skolotāju un 12 skolēnu sastāvā piedalījās Mūžizglītības programmas daudzpusējas partnerības Comenius projekta «Cultural street games are meeting» vizītē Polijas pilsētā Bydgoszc.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 2012. gada 4. – 9. janvārim, turpinot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi viesojās Turcijā, Karasu.

Lasīt tālāk ...

Laika posmā no 18.10. - 21.10.2010, iesākot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu «Cultural Street games are Meeting», Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi viesojās Čehijā (Chotebor), kur noritēja projekta pirmā tikšanās.

Lasīt tālāk ...