No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Eiropas sociālā fonda finansētā projekta 1.2.2.3.2.apakšaktivitātē "Atbalsts izglītības pētījumiem" ASEM LLL Hub (Education and Research Hub for Lifelong Learning) un  Latvijas Universitāte  veica  pētījumu "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā". Pētījumā piedalījās Latvijas vakara (maiņu) vidusskolas, vakara un neklātienes vidusskolas, dienas skolu struktūrvienības, kas īsteno vakara (maiņu) vidusskolu un neklātienes izglītības programmas. Pētījuma ilgums – no 2011.gada līdz 2015.gadam. Viens no projekta uzdevumiem bija identificēt jaunus izaicinājumus, šķēršļus un to pārvarēšanas iespējas, kas jāņem vērā, definējot izglītības politiku attiecībā uz pieaugušo ar nepabeigtu pamata vai vidējo izglītību iesaistīšanu izglītības procesā. Pētījuma gaitā 2011.-2013. gadā veikta sarežģīto mācību priekšmetu (matemātika, fizika utt) mācīšanās, pieaugušo izglītotājiem nepieciešamo kompetenču, e-mācīšanās un mācīšanās darba vietai situācijas analīze Latvijas nacionālā konteksta un Āzijas un Eiropas (ASEM) valstu mūžizglītības perspektīvā, izzinot priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu un vakara (maiņu) vidusskolu skolotāju viedokļus. 2014. gadā veikta reģionālajās fokusa grupas diskusijās un intervijās iegūtā informācija par to, kas kavē un kas sekmē pieaugušo mācīšanos. Pētījumā tika aplūkoti šādi jautājumi:
• Kas mācās vakara (maiņu skolās) mūsdienās?
• Kāpēc obligāto izglītību priekšlaicīgi pametušie izvēlās izglītības turpinājumu vakara (maiņu) skolās?
• Kāds ir „labs” vakara (maiņu) skolotājs?
• Kādas iespējas nodrošina vakara (maiņu) skolas?
• Kāds atbalsts nepieciešams vakara (maiņu) skolām?
Pētījuma ietvaros tika izveidoti trīs informatīvie ziņojumi - "Latvijas vakara (maiņu) skolu otrās iespējas formālā izglītība kā kompensējoša "labā prakse"", "Izaicinājumi un iespējas 18-24-gadīgo jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijai", "Izaicinājumi un iespējas 18-24-gadīgo jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas monitoringam".