Skolās bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās izstādes.

[4 bildes]