No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi pirmo reizi piedalījās programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017".

Skolas bibliotēka no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēma trīs grāmatas vecuma grupa 15+:
1. Šīna Vilkinsone. Es joprojām krītu. Rīga: Lietusdārzs,2017.
2. Zoli Saga. Meitene tīmeklī. Rīga: Egmont Latvija, 2016.
3. Ilze Enģele. Sektors 18 – 08. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši 8.b, 9.b un 10.d klases skolēni: Oskars Lucis, Patrīcija Vītola, Aija Ivanova un Elīna Davidenko.
10. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar krāšņiem svētkiem noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. Lielajos lasīšanas svētkos piedalījās arī mūsu skolnieces no 10.d klase – Aija Ivanova un Elīna Davidenko.