No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Sasniegumi

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas sasniegumi

Skolas uzdevums visā pastāvēšana laikā ir bijis saistām ar izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu.

Klātienē, neklātiene un eksternā iegūtās zināšanas, kuru apguvi veicinājis arī ārpusstundu darbs pulciņos, ir bijis atspoguļots masu saziņas līdzekļos, piemēram, Rīgas skolu konkursā „Erudīts” iegūta pat pirmā vieta (1998. gadā).

Skola lepojas ar dramatiskā pulciņa sasniegumiem (vadītāja L. Pupure). Piedalīšanās rajona un pilsētas pasākumos vienmēr tiek atzinīgi novērtēta. Skolēnu jaunrades spēju attīstība atspoguļota literārajā žurnālā „Mēs”.

Skolā mērķtiecīgi tiek veikts skolēnu audzināšanas darbs ārpusstundu pasākumos. Te viesojušās izcilas personības (komponisti, aktieri, gleznotāji, vēsturnieki, dzejnieki, prozaiķi, politiķi), kā arī skolas dažādu gadu absolventi.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola sadarbojas ar dažādām Latvijas Republikas vakarskolām, mūzikas vidusskolām un citām izglītības iestādēm, piemēram, 9. vakara (maiņu) vidusskolu, 18. un 8. vakara (maiņu) vidusskolām, Jelgavas mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu u.c.

Renāte Brikule, 12.d klase ieguvusi diplomu par 3. vietu.

Eduards Gūtmanis, 11.d klase ieguvis diplomu par 2. vietu.

Viviāna Lūcija Vilcāne, 12.d klase ieguvusi diplomu par 2. vietu.

Ralfs Lazdāns, 12.b klase ieguvis atzinību

2014. gadā 3. aprīlī skolas vokālais ansamblis skolotāja Aigara Āboliņa vadībā piedalījās Rīgas vakara ģināzijas rīkotajā muzikālājā konkursā "Muzikālā pietura" un ieguva diplomu par 2. vietu un pateicību. Meitenes izpildīja latviešu tautas dziesmu "Rīgas torņa galā zīle" Emīla Melngaiļa apdarē un Andra Riekstiņa dziesmu "Cīrulim". Savukārt 12. d klases skolniece Laura Ozola ieguva diplomu par 1. vietu solistu kategorijā izpildot W. A. Mocarta "Ave verum corpus natum" un Elgas Īgenbergas dziesmu "Dziesma par Rīgu".

Vokālais ansamblis, pedagogs Aigars Āboliņš ieguvuši 1. pakapes diplomu.

Jānis Jaunsniķeris, 12.c klase ieguvis diplomu par 3. vietu.

10.c klases skolēns Raivis Komarovs ar savu konkursa darbs "Sūti savu mīlestību nākotnei!"  ieguva III vietu.

Konkursu organizē Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Fridriha Ēberta fondu un Mazākumtautību konsultatīvo padomi.

Konkursa mērķis – veicināt skolēnu izpratni par neiecietību un tās cēloņiem, audzināt patriotismu, izglītot skolēnus par Latvijas vēsturi un kultūru un veicināt toleranci pret dažādību, piemēram, dažādu rasu, tautību un reliģiju cilvēkiem.

Zaiga Gaide, 12.b klase ieguvusi diplomu par 1. vietu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju Antonija Urža ieduvusi pateicību.

Svetlana Feldmane, 11.d klase ieguvusi pateicību.