No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Sasniegumi

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas sasniegumi

Skolas uzdevums visā pastāvēšana laikā ir bijis saistām ar izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu.

Klātienē, neklātiene un eksternā iegūtās zināšanas, kuru apguvi veicinājis arī ārpusstundu darbs pulciņos, ir bijis atspoguļots masu saziņas līdzekļos, piemēram, Rīgas skolu konkursā „Erudīts” iegūta pat pirmā vieta (1998. gadā).

Skola lepojas ar dramatiskā pulciņa sasniegumiem (vadītāja L. Pupure). Piedalīšanās rajona un pilsētas pasākumos vienmēr tiek atzinīgi novērtēta. Skolēnu jaunrades spēju attīstība atspoguļota literārajā žurnālā „Mēs”.

Skolā mērķtiecīgi tiek veikts skolēnu audzināšanas darbs ārpusstundu pasākumos. Te viesojušās izcilas personības (komponisti, aktieri, gleznotāji, vēsturnieki, dzejnieki, prozaiķi, politiķi), kā arī skolas dažādu gadu absolventi.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola sadarbojas ar dažādām Latvijas Republikas vakarskolām, mūzikas vidusskolām un citām izglītības iestādēm, piemēram, 9. vakara (maiņu) vidusskolu, 18. un 8. vakara (maiņu) vidusskolām, Jelgavas mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu u.c.

Interešu izglītības pedagogs Sandra Bērziņa ieguva pateicību.