No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Sasniegumi

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas sasniegumi

Skolas uzdevums visā pastāvēšana laikā ir bijis saistām ar izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu.

Klātienē, neklātiene un eksternā iegūtās zināšanas, kuru apguvi veicinājis arī ārpusstundu darbs pulciņos, ir bijis atspoguļots masu saziņas līdzekļos, piemēram, Rīgas skolu konkursā „Erudīts” iegūta pat pirmā vieta (1998. gadā).

Skola lepojas ar dramatiskā pulciņa sasniegumiem (vadītāja L. Pupure). Piedalīšanās rajona un pilsētas pasākumos vienmēr tiek atzinīgi novērtēta. Skolēnu jaunrades spēju attīstība atspoguļota literārajā žurnālā „Mēs”.

Skolā mērķtiecīgi tiek veikts skolēnu audzināšanas darbs ārpusstundu pasākumos. Te viesojušās izcilas personības (komponisti, aktieri, gleznotāji, vēsturnieki, dzejnieki, prozaiķi, politiķi), kā arī skolas dažādu gadu absolventi.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola sadarbojas ar dažādām Latvijas Republikas vakarskolām, mūzikas vidusskolām un citām izglītības iestādēm, piemēram, 9. vakara (maiņu) vidusskolu, 18. un 8. vakara (maiņu) vidusskolām, Jelgavas mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu u.c.

Ilze Upeniece, 10.d klase un Līga Mikuļska, 10.d klase ieguvušas pateicību.

Stefans Ezra Dimiters, 10.a klase un Kristīne Kronberga, 12.a klase ieguvuši 3. pakāpes diplomu

Sarmīte Orste, 12.b klase ieguvusi diplomu

2011. gada 9. decembrī  atklāts XI  Starptautiskā vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras", tradicionāli to rīko Jūrmalas mākslas skola.

No skolas konkursam tika nosūtīti 3 autoru 3  darbi. Izpildīti dažādās tehnikās: gleznošanā, zīmēšanā, grafikā.

9.b klases skolniece Līga Mikuļska ieguva atzinības rakstu (16-25 g.vec. grupā).

12.c klases skolniece Kristiāna Prekele ieguva atzinības rakstu (16-25 g.vec. grupā).

 

Elvis Prauliņš, 11.a klase un Atis Jankovskis, 11.d klase ieguvuši pateicību.

Interešu izglītības pedagogs Elga Krone-Kalniņa ieguvusi pateicību.

Līga Mikuļska, 8.b klase un Līna Līga Krūkle, 8.b klase ieguvušas atzinības rakstus.

8.b klases skolniece Līga Līna Krūkla ieguva atzinības rakstu par viņas izveidoto masku "Noslēpumainā lēdija".

Vizuālas mākslas skolotāja Elga Krone-Kalniņa ieguva pateicību par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

   

Konkursa dalībnieki iepazīstas ar karnevāla tradīcijām dažādās valstīs, studē tradīcijas, apkopo informāciju.

Iegūto informāciju un iespaidus izmanto masku darināšanas procesā.