No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Sasniegumi

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas sasniegumi

Skolas uzdevums visā pastāvēšana laikā ir bijis saistām ar izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu.

Klātienē, neklātiene un eksternā iegūtās zināšanas, kuru apguvi veicinājis arī ārpusstundu darbs pulciņos, ir bijis atspoguļots masu saziņas līdzekļos, piemēram, Rīgas skolu konkursā „Erudīts” iegūta pat pirmā vieta (1998. gadā).

Skola lepojas ar dramatiskā pulciņa sasniegumiem (vadītāja L. Pupure). Piedalīšanās rajona un pilsētas pasākumos vienmēr tiek atzinīgi novērtēta. Skolēnu jaunrades spēju attīstība atspoguļota literārajā žurnālā „Mēs”.

Skolā mērķtiecīgi tiek veikts skolēnu audzināšanas darbs ārpusstundu pasākumos. Te viesojušās izcilas personības (komponisti, aktieri, gleznotāji, vēsturnieki, dzejnieki, prozaiķi, politiķi), kā arī skolas dažādu gadu absolventi.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola sadarbojas ar dažādām Latvijas Republikas vakarskolām, mūzikas vidusskolām un citām izglītības iestādēm, piemēram, 9. vakara (maiņu) vidusskolu, 18. un 8. vakara (maiņu) vidusskolām, Jelgavas mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu u.c.

2013. gada 25.maijā Pārdaugavas svētku ietvaros norisinājās Rīgas skolēnu vizuālās mākslas plenērs “ZEM KASTAŅU BALTAJĀM SVECĒM”.

10. d klases skolniece Laura Šteinberga ieguva
diplomu par II. vietu.

10. d klases skolniece Līga Mikuļska ieguva
diplomu par III. vietu.

Līga Mikuļska, 10.d klase ieguvusi diplomu, 3. vietu.

Drāmas studija, pedagogs Lidija Pupure
ieguvuši 1. pakāpes diplomu.

 

Drāmas studija, pedagogs Lidija Pupure ieguvuši VISC diplomu par 1. vietu

Drāmas studija, pedagogs Lidija Pupure ieguvusi pateicību.

10. d klases skolniece Līga Mikuļska ieguvs atzinību par radošo tēmas risinājumu un piedalīšanos izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā.

     

 

Jūlija Undīne Dindune, 12.a klase ieguvusi diploms, 1. vieta augstlēkšanā.