No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Eduards Gūtmanis, 12. klases skolēns, ieguvis I. vietu

Aizturiet asaras,
aizturiet smieklus,
aizturiet mīļumu,
aizturiet naidu,
aizturiet elpu,
aizturiet,
aizturiet,
aizturiet…
Ko visu tik nemāca aizturēt!
Aizturiet asaras –
nelaikā izlīs.
Aizturiet smieklus –
nevietā paspruks.
Aizturiet mīļumu –
nepelnīts dabūs.
Aizturiet naidu –
ienaidnieks neturēs.
Aizturiet
elpu…
Tā pati aizraujas
brīnuma priekšā.
Neko uz pasaules
neaizturiet,
īpaši – LAIKU.
Veltīgas pūles.

/O. Vācietis./