No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Igaunijas bruņoto spēku pārstāvji piešķir Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotājam Oskaram Krīgeram apbalvojumu par Igauņu leģiona Otrā Pasaules kara cīņu vēstures izpēti un popularizēšanu (attēls nr. 1).
Pie pieminekļa Igauņu leģiona karavīriem - Oskars Krīgers ar Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gundaru Kalvi (no labās) un poļu vēsturnieku, arheologu Jaceku Cielecki (attēls nr.3).