No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Renāte Brikule, 12.d klase ieguvusi diplomu par 3. vietu.

Eduards Gūtmanis, 11.d klase ieguvis diplomu par 2. vietu.

Viviāna Lūcija Vilcāne, 12.d klase ieguvusi diplomu par 2. vietu.

Ralfs Lazdāns, 12.b klase ieguvis atzinību